Không quy định người làm việc theo hợp đồng thử việc thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Anh Hiếu gửi đến HTTT Bộ với người dân và doanh nghiệp câu hỏi liên quan đến vấn đề Bảo hiểm xã hội như sau: Hợp đồng thử việc theo quy định tại Bộ Luật lao động năm 2019 có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Vấn đề này, Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (pháp luật không quy định áp dụng đối với người làm việc theo hợp đồng thử việc).

Như vậy, pháp luật không quy định người làm việc theo hợp đồng thử việc thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.


Các tin tức liên quan