TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
50x50
Ban dân nguyện Trước kỳ họp 8 , Quốc hội khóa 14

Kiến nghị số 39

Nội dung: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Đề nghị sớm ban hành văn bản quy định cách tính khu vực đối với thời gian công tác tại các chiến trường B, C, K mà người ... Xem chi tiet
50x50
Ban dân nguyện Trước kỳ họp 8 , Quốc hội khóa 14

Kiến nghị số 44,45

Nội dung: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lai Châu, Lào Cai do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: "Đề nghị xem xét, nghiên cứu, trình sửa đổi bổ sung Điều 38, Luật BHXH năm 2014 về trợ cấp một lần khi sinh con hoặc... Xem chi tiet
50x50
Ban dân nguyện Trước kỳ họp 8 , Quốc hội khóa 14

Kiến nghị số 87a

Nội dung: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: "Các đối tượng đã thôi việc nhận trợ cấp một lần theo Quyết định số 176-HĐBT ngày 9 tháng 10 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởn... Xem chi tiet
50x50
Ban dân nguyện Trước kỳ họp 8 , Quốc hội khóa 14

Kiến nghị số 35, 37

Nội dung: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn, Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: 1. "Theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 văn bản hợp nhất số 5237/VBHN-BLĐTBXH ngày 13/12/2018 của Bộ Lao động – Thươn... Xem chi tiet
50x50
Ban dân nguyện Trước kỳ họp 8 , Quốc hội khóa 14

Kiến nghị số 36

Nội dung: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Đề nghị xem xét để người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ, quyền lợi như đối với người tham gia bảo hiể... Xem chi tiet
<< < 1 2 3  ... > >> 
TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
50x50
509/LĐTBXH-VP

Kết quả rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo

Nội dung: Ngày 13/7/2018, Bộ đã có Công văn số 2821/LĐTBXH-BTXH đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã... Xem chi tiết
50x50
509/LĐTBXH-VP

Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Võ Thị Như Hoa, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng

Nội dung: Nhìn chung, tình hình tệ nạn ma túy và người nghiện ma túy gia tăng và có phần phức tạp trong thời gian gần đây làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, vấn đề này không phản ánh kết quả của công tác cai nghiện mà do nhiều nguyên nhân khác nhau như: - Về khách quan: tình hình sản xu... Xem chi tiết
TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI