Trường hợp được giám định mức suy giảm khả năng lao động

50x50
Nội dung:

Tại khoản 1 Điều 45 Luật Bảo hiểm xã hội quy định, người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động trong những trường hợp sau đây:

+ Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định;

+ Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định.

Tag: ,