Lao động tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch gồm những đối tượng nào?

Trong thời gian vừa qua, ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid19. Nhiều người lao động đang làm việc trong lĩnh vực này này đã phải tạm dừng công việc, mất thu nhập và ảnh hưởng tới cuộc sống. Anh Vương Khải đang là tài xế tour du lịch tự do tại TP. Hồ Chí Minh cũng như nhiều người lao động tự do đang làm việc trong lĩnh vực du lịch rất quan tâm về chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với lĩnh vực của mình và đã gửi nhiều câu hỏi tới Bộ hỏi về những đối tượng được hỗ trợ.

Vấn đề này, Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Lao động tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch bao gồm: hướng dẫn viên du lịch; người lao động tự làm hoặc làm việc trong hộ kinh doanh bán các sản phẩm du lịch, tua du lịch, dịch vụ vận tải và lưu trú cho khách du lịch, các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

Công dân căn cứ hướng dẫn trên và đối chiếu các quy định về điều kiện hỗ trợ tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg để thực hiện.


Các tin tức liên quan