TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
50x50
Ban dân nguyện Sau kỳ họp 8 , Quốc hội khóa 14

Kiến nghị số 4

Nội dung: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 03/BDN ngày 8/01/2020, nội dung như sau: Cử tri tiếp tục kiến nghị các cơ quan trung ương đang trong quá trình thực hiện xây dựng Dự thảo Pháp lệ... Xem chi tiet
50x50
Ban dân nguyện Sau kỳ họp 8 , Quốc hội khóa 14

Kiến nghị số 1

Nội dung: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, nội dung như sau: Cử tri đánh giá cao việc triển khai xây dựng Đề án Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và ng... Xem chi tiet
50x50
Ban dân nguyện Sau kỳ họp 8 , Quốc hội khóa 14

Kiến nghị số 2

Nội dung: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 03/BDN ngày 8/01/2020, nội dung như sau: Căn cứ Quyết định 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với ngư... Xem chi tiet
50x50
Ban dân nguyện Sau kỳ họp 8 , Quốc hội khóa 14

Kiến nghị số 3

Nội dung: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, nội dung như sau: Đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sớm có văn bản sửa đổi Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-B... Xem chi tiet
50x50
Ban dân nguyện Sau kỳ họp 8 , Quốc hội khóa 14

Kiến nghị số 5,8

Nội dung: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh  Đắk Lắk, Hà Nam do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, nội dung như sau: Đề nghị quan tâm tăng mức trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và nạn nhân chất... Xem chi tiet
<< < 1 2 3  ... > >> 
TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
50x50
509/LĐTBXH-VP

Kết quả rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo

Nội dung: Ngày 13/7/2018, Bộ đã có Công văn số 2821/LĐTBXH-BTXH đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã... Xem chi tiết
50x50
509/LĐTBXH-VP

Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Võ Thị Như Hoa, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng

Nội dung: Nhìn chung, tình hình tệ nạn ma túy và người nghiện ma túy gia tăng và có phần phức tạp trong thời gian gần đây làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, vấn đề này không phản ánh kết quả của công tác cai nghiện mà do nhiều nguyên nhân khác nhau như: - Về khách quan: tình hình sản xu... Xem chi tiết
TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI