Cử tri TP. HCM đề nghị hướng dẫn cụ thể quy trình chuyển Cơ quan điều tra đối với chủ sử dụng lao động nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội để xử lý theo Bộ luật Hình sự hiện hành

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 470/BDN ngày 15/11/2018, nội dung kiến nghị: "Có ý kiến hướng dẫn cụ thể quy trình chuyển Cơ quan điều tra đối với chủ sử dụng lao động nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội để xử lý theo Bộ luật Hình sự hiện hành"

Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điều 216 Bộ luật Hình sự đã quy định cụ thể các hình thức xử lý đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của người sử dụng lao động. Việc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLTVKSNDTC-BCA-BQP-TTCP ngày 18/10/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Thanh tra Chính phủ quy định về phối hợp giữa cơ quan điều tra, viện kiểm sát, cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định hướng dẫn cụ thể quy trình chuyển Cơ quan điều tra đối với chủ sử dụng lao động nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội để xử lý theo Bộ luật Hình sự hiện hành. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến cử trị, đề nghị các cơ quan có liên quan xây dựng quy trình chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

Tag: ,

Các tin tức liên quan