Giải quyết chế độ BHXH cho người lao động sau khi được thay đổi hình thức kỷ luật

Bà Phạm Thị Ngọc Trâm có thời gian công tác là 32 năm (1952-1984). Trong năm 1984, bà Trâm bị buộc thôi việc và đến năm 2001, bà được cơ quan có thẩm quyền (UBND cấp tỉnh) thay đổi kỷ luật từ buộc thôi việc thành nghỉ thôi việc từ ngày 1-7-1984. Bà Trâm hỏi thời gian công tác trước ngày 1-7-1984 của bà có được hưởng chế độ BHXH (hưu trí) hay không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bà Trâm và độc giả quan tâm như sau:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì: Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nếu đủ điều kiện hưởng nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Việc tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân.

Theo đó, bà Trâm có thời gian công tác từ năm 1952 đến năm 1984, nên việc tính thời gian công tác để tính hưởng chế độ BHXH đối với thời gian công tác của bà được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/TT-NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức nhà nước; Theo đó, tại khoản 4 Điều 14 Thông tư số 13/TT-NV quy định: thời gian công nhân, viên chức bị kỷ luật buộc thôi việc và sau lại được trở lại làm việc thì đều không được tính là thời gian công tác, còn thời gian trước đó chỉ được tính vào thời gian công tác nói chung.

Như vậy, đối với trường hợp người lao động bị kỷ luật buộc thôi việc, sau đó được cơ quan có thẩm quyền hạ mức kỷ luật thì đề nghị người lao động liên hệ với cơ quan quản lý trước khi nghỉ việc để được xem xét, giải quyết việc tính thời gian công tác làm căn cứ để tính hưởng chế độ BHXH theo thẩm quyền./.


Các tin tức liên quan