Không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó

Tại công ty của chị Hoa có trường hợp nhân viên ký HĐLĐ chính thức ngày 16/8, tháng 8 có 5 ngày chủ nhật nên bạn này có 13 ngày làm thử việc và 13 ngày làm chính thức. Vậy chị Hoa muốn hỏi rằng cần báo tăng BHXH tháng 8 hay tháng 9? Quy định không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày trở lên có áp dụng cho trường hợp tăng mới như vậy không?

Vấn đề này, Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó.

Do chưa rõ số ngày làm việc trong tháng được Công ty bạn quy định là bao nhiêu ngày và ngày nghỉ hằng tuần là ngày nào nên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội không có cơ sở để trả lời cụ thể. Trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó.


Các tin tức liên quan