Sau khi chấm dứt HĐLĐ, người lao động có thể tham gia BHXH tự nguyện và không ảnh hưởng tới quyền lợi hưởng BHTN

Ông Quỳnh (Hà nội) năm nay 34 tuổi, đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 13 năm. Giờ Ông muốn nghỉ làm ở công ty để kinh doanh tự do. Ông Quỳnh hỏi nếu ông không đi làm nữa và đóng bảo hiểm tự nguyện luôn thì có được nhận trợ cấp thất nghiệp không (hay trong thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp không được đóng bhxh tự nguyện)?. Nếu nhận trợ cấp thất nghiệp xong, ông tiếp tục đóng bảo hiểm tự nguyện cho đủ 20 năm có được không? Khi đó ông khoảng 42 tuổi, sau đó tôi dừng đóng và bảo lưu đến 60 tuổi nhận lương hưu là 55%, thì mỗi năm tôi có bị trừ 2% do nghỉ hưu trước tuổi không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời tới Ông Quỳnh và các độc giả quan tâm như sau:

1. Về việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì không loại trừ đối với trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Như vậy, đối chiếu với các quy định nêu trên thì sau khi chấm dứt hợp đồng lao động ở Công ty, ông có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và không ảnh hưởng tới quyền lợi hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

2. Về tỷ lệ hưởng lương hưu

Một trong những nguyên tắc khi thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội là “mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội”. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì từ năm 2022, lao động nam cần 35 năm đóng BHXH để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa là 75%, ngoài ra tỷ lệ hưởng lương hưu giảm 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định và từ năm 2028 tuổi nghỉ hưu của lao động nam làm việc trong điều kiện bình thường là 62 tuổi.

Như vậy, ông có thể cân nhắc kéo dài thời gian tham gia BHXH tự nguyện để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu cao nhất và nghỉ hưu đúng tuối theo quy định để không bị giảm trừ tỷ lệ do nghỉ hưu trước tuổi./.


Các tin tức liên quan