Thủ tục xác định thời gian làm việc cho người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ

Ông Nguyễn Phan Anh – Nghệ An hỏi về việc ông đã đi làm việc tại Liên Xô cũ từ năm 1982 đến 1986 và đã về nước công tác, nay đến tuổi nghỉ hưu. Vậy ông cần phải làm thủ tục gì để được tính thời gian làm việc tại Liên Xô cũ để tính bảo hiểm xã hội.

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại mục 3.1 khoản 3 Điều 35 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 thì hồ sơ của người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ và của người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do nước ngoài trả lương bao gồm:

- Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có), các giấy tờ gốc có liên quan đến thời gian làm việc, tiền lương của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quyết định tiếp nhận trở lại làm việc đối với trường hợp người lao động về nước và tiếp tục làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995. Trường hợp không có Quyết định tiếp nhận thì được thay thế bằng Lý lịch do người lao động khai khi được tiếp nhận trở lại làm việc hoặc lý lịch của người lao động khai có xác nhận của đơn vị tiếp nhận.

- Bản chính “Thông báo chuyển trả” hoặc “Quyết định chuyển trả” của Cục Hợp tác quốc tế về lao động (nay là Cục Quản lý lao động ngoài nước) cấp;

Trường hợp không còn bản chính “Thông báo chuyển trả” hoặc “Quyết định chuyển trả” thì phải có Giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội của Cục Quản lý lao động ngoài nước trên cơ sở đơn đề nghị của người lao động (theo Mẫu số 1 và số 2 ban hành kèm theo Thông tư này).

- Giấy xác nhận chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc, trợ cấp một lần (hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp phục viên, xuất ngũ đối với trường hợp quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trong khoảng thời gian ngày 15 tháng 12 năm 1993 đến ngày 31 tháng 12 năm 1994) sau khi về nước của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người lao động trước khi đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Trường hợp cơ quan, đơn vị đã giải thể thì cơ quan, đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp xác nhận.

- Đơn đề nghị tính thời gian công tác hưởng chế độ hưu trí, tử tuất đối với người lao động đã nghỉ việc.

Người lao động nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường Bưu điện đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Quản lý lao động ngoài nước) có địa chỉ tại 41B đường Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn kiếm, TP Hà Nội (sđt: 024.382495170).


Các tin tức liên quan