Cách tính lương làm việc vào ban đêm của Công Nhân Viên

Công ty TNHH MHI ENGINE SYSTEM Việt Nam tại tỉnh Bình Dương làm viêc giờ hành chính theo đăng ký tại nội quy lao động là từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Tuy nhiên, do yêu cầu công việc công nhân viên công ty phải làm bảo trì máy phát điện vào ban đêm theo yêu cầu của khách hàng từ 5 giờ chiều tới 6 giờ sáng ngày hôm sau có thể ngày thường hoặc ngày nghỉ, lễ. Vì vậy, Công ty đã gửi câu hỏi tới HTTT Bộ với người dân và doanh nghiệp để được hướng dẫn cách tính phù hợp với pháp luật lao động hiện nay.

Vấn đề này, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Việc trả lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm được thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động và các Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 6 năm 2015 và số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Vì vậy, đề nghị công ty căn cứ vào các quy định trên để thực hiện; trường hợp chưa rõ thì liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố để được giải đáp.


Các tin tức liên quan