Cử tri TP. HCM đề nghị ớm trình Chính phủ quy định, hướng dẫn chi tiết đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 470/BDN ngày 15/11/2018, nội dung kiến nghị: "Sớm trình Chính phủ quy định, hướng dẫn chi tiết đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam.”

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ- CP ngày 15 tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tag: ,

Các tin tức liên quan