Theo quy định của Công ước số 105 của ILO trách nhiệm của các quốc gia thành viên như thế nào đối với cam kết không sử dụng lao động cưỡng bức như một biện pháp phân biệt đối xử về chủng tộc, xã hội, dân tộc hoặc tôn giáo?

50x50
Nội dung:

Trách nhiệm của quốc gia thành viên của Công ước số 105 trong trường hợp này là quy định trong pháp luật và triển khai thực hiện trên thực tế đối với việc không sử dụng lao động cưỡng bức như là một biện pháp phân biệt đối xử về chủng tộc, xã hội, dân tộc hoặc tôn giáo.