Một số quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi người lao động cần nắm rõ

Chị Lan – Ninh Bình có gửi câu hỏi tới HTTT Bộ với người dân và doanh nghiệp để hỏi về việc một tháng chị có thể làm thêm bao nhiêu giờ và mong muốn nắm rõ hơn những quy định về làm thêm giờ.

Vấn đề này,  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động, Người lao động được làm thêm không quá 40 giờ trong 01 tháng.

Bên cạnh đó, Người lao động nên tìm hiểu rõ quy định của Pháp luật để thực hiện đúng quy định cũng như đảm bảo quyền lợi của mình. Một số quy định về chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được quy định trong Bộ Luật lao động như sau:

* Người lao động được nghỉ việc riêng 03 ngày hưởng nguyên lương nhưng phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp: cha nuôi, mẹ nuôi; cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng chết. (Theo quy định tại khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động) 

* Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, Người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ, tết trong 1 năm, bao gồm những ngày sau:

- Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

- Tết  m lịch: 05 ngày;

- Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

- Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

- Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

(Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động)

* Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp sau đây:

1) Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

2) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

(Theo quy định tại khoản 1 Điều 137 Bộ luật Lao động.)

* Trong điều kiện làm việc bình thường, người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ 12 ngày làm việc, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động vẫn được nghỉ hằng năm và hưởng nguyên lương những ngày nghỉ. Số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. (Theo quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao động)

* Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ. (Theo quy định tại khoản 3 Điều 101, khoản 5 Điều 113 Bộ luật Lao động).

* Ngoài những ngày nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương theo quy định của Bộ luật Lao động thì người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương. (Theo quy định tại Điều 115 Bộ luật Lao động).


Các tin tức liên quan