Thủ tục đề nghị xác nhận Liệt sĩ

Bà Vũ Thị Thọ – Quảng Trị hỏi về thủ tục xác nhận liệt sĩ. Bố bà Thọ đi bộ đội, chiến đấu ở chiến trường Campuchia, hy sinh năm 1977, hài cốt đã được đơn vị đưa về an táng trong Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, gia đình chưa nhận được thông tin báo tử của đơn vị, cũng chưa được hưởng chế độ gì. 

Vấn đề này Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

 Căn cứ Điều 3, Điều 4 Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng quy định căn cứ xác nhận liệt sĩ và thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với quân nhân hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu. Theo đó, trường hợp bố của ông nếu được an táng trong Nghĩa trang liệt sĩ, được gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31/12/1994 trở về trước thì thủ tục thực hiện như sau:

B1: Đại diện thân nhân gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người hy sinh trước khi nhập ngũ những giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị theo mẫu

- Giấy xác nhận về phần mộ và thời điểm an táng hài cốt liệt sĩ của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ.

B2: Ủy ban nhân dân cấp xã khi tiếp nhận sẽ:

- Đề nghị Hội Cựu chiến binh và Hội Người cao tuổi có ý kiến bằng văn bản

- Niêm yết công khai 15 ngày, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng tại thôn, xóm nơi cư trú của người hy sinh trước khi nhập ngũ, lập biên bản kết quả niêm yết công khai.

- Tổ chức Hội đồng xác nhận người có công, lập biên bản của Hội đồng theo mẫu nếu được nhân dân đồng thuận, không có khiếu nại, tố cáo

- Gửi toàn bộ hồ sơ đến Ban chỉ huy quân sự cấp huyện.

B3: Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện kiểm tra hồ sơ, nếu đảm bảo thì gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

B4: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẽ:

- Lập phiếu xác minh theo mẫu

- Cấp Giấy báo tử

- Gửi hồ sơ đến Cục Chính trị Quân khu

B5: Cục Chính trị Quân khu gửi hồ sơ đến Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị

B6: Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị kiểm tra hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

B7: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

B8: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” xác nhận liệt sĩ.


Các tin tức liên quan