Những Trường hợp bên thuê lại lao động được và không được sử dụng lao động thuê lại?

Anh Tùng – TP. Hồ Chí Minh có gửi câu hỏi tới HTTT Bộ với người dân và doanh nghiệp để được nắm rõ hơn về những quy định của pháp luật trong việc sử dụng lao động thuê lại

Vấn đề này,  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

* Trường hợp bên thuê lại lao động được sử dụng lao động thuê lại

Theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Bộ luật Lao động, bên thuê lại lao động được sử dụng lao động thuê lại trong những trường hợp sau:

1) Đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong khoảng thời gian nhất định;

2) Thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân;

3) Có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.2. Giao việc cho người giúp việc gia đình không theo hợp đồng lao động.

* Trường hợp bên thuê lại lao động không được sử dụng lao động thuê lại

Theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Bộ luật Lao động, bên thuê lại lao động không được sử dụng lao động thuê lại trong những trường hợp sau:

1) Để thay thế người lao động đang trong thời gian thực hiện quyền đình công, giải quyết tranh chấp lao động;

2) Không có thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động thuê lại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động;

3) Thay thế người lao động bị cho thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ, vì lý do kinh tế hoặc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập.


Các tin tức liên quan