BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận thanh tra số 331/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 331/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu

Kết luận thanh tra số 330/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Xăng dầu khu vực I
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 330/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Xăng dầu khu vực I

Kết luận thanh tra số 329/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty xăng dầu B12
Tỉnh Quảng Ninh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 329/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty xăng dầu B12

Kết luận thanh tra số 328/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 328/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Kết luận thanh tra số 326/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 326/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I

Kết luận thanh tra số 325/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Cơ điện Hoàng Linh là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 325/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Cơ điện Hoàng Linh là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences

Kết luận thanh tra số 324/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Vạn Việt là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 324/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Vạn Việt là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences

Kết luận thanh tra số 323/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Xây dựng kết cấu Trường Phong là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 323/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Xây dựng kết cấu Trường Phong là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences

Kết luận thanh tra số 322/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Xây dựng và du lịch Tuấn Hưng là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 322/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Xây dựng và du lịch Tuấn Hưng là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences

Kết luận thanh tra số 321/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Xây dựng và thương mại và dịch vụ Hảo Hảo là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 321/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Xây dựng và thương mại và dịch vụ Hảo Hảo là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences

Quyết định số 50/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Xây dựng 123 - Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Quyết định số 50/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Xây dựng 123 - Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP


Quyết định số 49/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Quyết định số 49/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68


Quyết định số 47/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Quyết định số 47/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex


Quyết định số 46/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đồng Tháp
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Quyết định số 46/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đồng Tháp


Quyết định số 45/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại Vinh Phát Đạt
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:

Quyết định số 45/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại Vinh Phát Đạt


Quyết định số 44/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Quyết định số 44/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội


Quyết định số 43/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Sim
Tỉnh Đắk Lắk
Nội dung:

Quyết định số 43/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Sim


Quyết định số 42/QĐ-XPHC ngày 30/5/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Một thành viên Cà phê 52
Tỉnh Đắk Lắk
Nội dung:

Quyết định số 42/QĐ-XPHC ngày 30/5/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Một thành viên Cà phê 52


Quyết định số 41/QĐ-XPHC ngày 30/5/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Hassyu Việt Nam
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Quyết định số 41/QĐ-XPHC ngày 30/5/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Hassyu Việt Nam


Quyết định số 40/QĐ-XPHC ngày 30/5/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Viễn thông di động toàn cầu
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Quyết định số 40/QĐ-XPHC ngày 30/5/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Viễn thông di động toàn cầu


Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/5