BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Giảm tiền sử dụng đất theo nghị định 131/2021/NĐ-CP

Nguyễn Văn Huy - Tỉnh Đồng Nai (31/05/2023)

Nội dung:

Cha tôi là bệnh binh mất sức lao động 71% , nơi thường trú :phường Long Bình, Biên Hoà,Đồng Nai.Tháng 10/2022 nộp đơn xin cấp QSDĐ cho lô đất gia đình đang ở tại Phường Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai , đến ngày 30/03/2023 nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất của chi cục thuế Biên Hoà-Vĩnh Cửu MHS:22032023400, với số tiền 1527600000đ. Ngày 03/04/2023 liên hệ Phòng LĐTB &XH thành phố Biên Hoà, Đồng Nai xin giảm tiền sử dụng đất theo nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính Phủ , PLĐTB&XH Biên Hoà trả lời không thể thực hiện do UBND tỉnh Đồng Nai chưa ban hành quy trình và hướng dẫn thực hiện , kèm theo văn bản số 7186/STC-QLG&CS ngày 23/11/2022 với lý do là do thanh tra chính phủ đang thanh tra miễn giảm tiền sử dụng đất và hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng và chưa có kết quả , chờ kết quả thanh tra của thanh tra chính phủ mới tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai . Ngày 03/04/2023 gửi đơn kiến nghị đến Chủ Tịch Tỉnh Đồng Nai . Ngày 24/4/2023 Ban tiếp công dân tỉnh Đồng Nai chuyển đơn phản ánh kiến nghị qua Chi Cục Thuế khu vực Biên Hoà-Vĩnh Cửu . Ngày 05/05/2023 Chi Cục Thuế thông báo do không có hồ sơ miễn giảm tiền sử dụng đất nên cơ quan thuế không có cơ sở xem xét giảm tiền sử dụng đất và thông báo phải đóng tiền sử dụng đất theo thông báo ngày 23/03/2023 trong vòng 30 ngày quá thời hạn sẽ phạt 0,03%/1527600000đ/ngày. Cùng ngày 05/05/2023 đến PLĐTB&XH Biên Hoà xin giải quyết chế độ miễn giảm thì được trả lời chờ chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai. Vậy Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội cho tôi hỏi gia đình chúng tôi phải chờ đến bao giờ ? Trong khi quá hạn đóng tiền sử dụng đất với số tiền 1527600000đ vượt quá khả năng tài chính của gia đình. Tôi thấy lý do thanh tra chính phủ đang thanh tra mà không giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng là vô lý vì TTCP chỉ thanh tra các cơ quan nhà nước còn Cha tôi xin giảm tiền sử dụng đất theo nghị định 131/2021/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2021 đến nay hơn 1 năm rồi mà UBND tỉnh đồng Nai chưa ban hành quy trình và hướng dẫn thực hiện nghị định .
Trả lời:
(18/09/2023)

Tại điều 105 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 do Chính phủ ban hành quy định chế độ giảm tiền sử dụng đất, đề nghị ông liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương để được xem xét, hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • NNGYỄN QUANG PHIỆT - Thành phố Hồ Chí Minh (03/08/2023)

  Chính sách bệnh binh

  Nội dung: Tôi xin kiến nghị về chế độ hưởng bệnh binh hiện giờ là cào bằng ví dụ bản thân tôi đi bộ đội 18 năm cấp bậc đại uý tệ lệ mất sức 65 % —. hưởng băng anh thiếu uý đi bộ đội có 5 năm thôi lúc về hưởng bằng 65% mất sức HƯỞNG BẰNG TÔI LÀ KHÔNG CÔNG BẰNG - TÔI ĐỀ NGHỊ BỘ LĐTB . XH TÍNH TOÁN ĐIỀU CHỈNH LẠI CHO PHÙ HỢP CÔNG SỨC TÔI BỎ RA XIN CẢM ƠN
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (22/07/2023)

  Về việc giải quyết chế độ tù đày cho người tham gia kháng chiến.

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH Nhân đọc tin: Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Huế và xin gửi Bộ trưởng: Một sự thật quá “Tàn nhẫn” và không thể “Tàn nhẫn” hơn trong việc thực hiện chế độ đối với người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày trước năm 1945 (Chống Pháp) và được công nhận là người tham gia cách mạng trước năm 1945. Kính gửi: Bộ trưởng Bộ LĐ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (21/07/2023)

  Về việc giải quyết chế độ cho thương binh.

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh – liệt sĩ: Bộ LĐTB&XH trả lời cho công dân quá trơ trẽn và không biết xẩu hổ “Vô cảm đến tàn nhẫn” trong việc thực hiện chế độ cho thương binh đồng thời nghỉ mất sức lao động và đang hưởng chế độ thương tật thì không được hưởng thêm một chế độ theo Nghị định Số 131/NĐ-CP. Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc. Địa chỉ: KI. Đư...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (21/07/2023)

  Về việc giải quyết chế độ cho người tù đày.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và sửa đổi hoặc bổ sung Thông tư số 03/2022/TT-BLĐTBXH ngày 20/3/2022 để giải quyết chế các đối tượng trên theo qui định. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (20/07/2023)

  Về việc giải quyết chế độ cho TB.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và Văn phòng Chính phủ chỉ đạo Bộ LĐTB&XH phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ MSLĐ cho các đối tượng trên. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (19/07/2023)

  Về việc giải quyết chế độ tù đày cho người tham gia kháng chiến.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và thay đổi hoặc sửa đổi quyết định để giải quyết ngay chế độ tù đày cho các đối tượng trên theo qui định. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (18/07/2023)

  Về việc giải quyết chế độ cho Ông Hương.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bổ sung qui định hoặc chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ MSLĐ cho Ông Trần Hữu Hương theo qui định. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (18/07/2023)

  Về việc giải quyết chế độ cho Ông Hương.

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH Phát hiện một sự thật quá “Tàn nhẫn” và không thể “Tàn nhẫn” hơn trong việc thực hiện đồng thời 02 chế độ đối Ông Trần Hữu Hương vì đối tượng này không được điều chỉnh theo Quyết định Số: 108/QĐ-LĐTBXH, ngày 15/02/2022 của Bộ LĐTB&XH. Kính gửi: Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc Địa chỉ: K1, Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 0908180646, email: vinhphuc1953@gmail.com Sau khi phát hiệ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (18/07/2023)

  Về việc giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bổ sung qui định hoặc chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ MSLĐ cho Ông Anh theo qui định. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (18/07/2023)

  Về việc giải quyết chế độ tù đày cho người có công với cách mạng.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và chỉ đạo sửa đổi Quyết định để cho đối tượng nêu trên được hưởng chế độ theo qui định. Trân trọng cảm ơn./.