BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Về điều 20 nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021

Huỳnh Minh Hải - Tỉnh Quảng Nam (13/04/2023)

Nội dung:

Căn cứ khoản 5 điều 20 của Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định: không áp dụng miễn, giảm học phí đối với trường hợp đang hưởng lương và sinh hoạt phí khi đi học,...…. Vậy cho e hỏi nếu đối với HS phải đủ 2 điều kiện hưởng lương và sinh hoạt phí khi đi học mới không được miễn, giảm học phí hay là chỉ cần 1 trong 2 điều kiện là không được miễn, cụ thể là chỉ đang hưởng lương thì có được miễn học phí hay không ? Căn cứ khoản 8 điều 20 của NĐ 81 quy định: Không áp dụng chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong thời gian người học bị kỷ luật……… em cần hỏi: ví dụ: học sinh đang học khóa 1 nhà trường đã rút cấp bù học phí 1 năm học 10 tháng rồi, xong học sinh đó nghỉ học giữa học kỳ 2 của năm nhất. năm sau khóa 2 khai giảng mới em học sinh này tiếp tục đăng ký học ở khóa mới. vậy trường hợp này có được miễn giảm học phí hay không ? và sẽ được rút bao nhiêu kỳ học phí hay rút toàn khóa học ? ( các đối tượng trên là tốt nghiệp Trung học cơ sở) Trân trọng cảm ơn ạ !
Trả lời:
(17/05/2023)

Về nội dung Bạn hỏi xin trao đổi như sau:

 1. Về nội dung “không áp dụng miễn, giảm học phí đối với trường hợp đang hưởng lương và sinh hoạt phí khi đi học”

Theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 thì “Không áp dụng miễn, giảm học phí đối với trường hợp đang hưởng lương và sinh hoạt phí khi đi học…”. Như vậy, khi người học đồng thời đang được hưởng: lương và sinh hoạt phí khi đi học thì không được áp dụng chính sách miễn, giảm học phí.

 1. Về nội dung “Căn cứ khoản 8 điều 20 của NĐ 81 quy định: Không áp dụng chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong thời gian người học bị kỷ luật……… em cần hỏi: ví dụ: học sinh đang học khóa 1 nhà trường đã rút cấp bù học phí 1 năm học 10 tháng rồi, xong học sinh đó nghỉ học giữa học kỳ 2 của năm nhất, năm sau khóa 2 khai giảng mới em học sinh này tiếp tục đăng ký học ở khóa mới. vậy trường hợp này có được miễn giảm học phí hay không ? và sẽ được rút bao nhiêu kỳ học phí hay rút toàn khóa học ? (các đối tượng trên là tốt nghiệp Trung học cơ sở)”

Chúng tôi không đủ thông tin để trả lời chính xác nội dung câu hỏi do Bạn không đưa thông tin lý do nghỉ học, thông tin ngành, nghề đào tạo học ở năm thứ 1 và ngành, nghề đào tạo đăng ký học ở khóa mới. Cơ sở giáo dục bạn theo học là trường công lập hay trường tư thục.

Về việc được tiếp tục thực hiện chính sách miễn, giảm học phí đề nghị Bạn nghiên cứu các quy định tại:

- Khoản 6 Điều 20 Nghị định 81/2021/NĐ-CP: “Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với người học trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học khác cùng cấp học và trình độ đào tạo”.

- Khoản 8 Điều 20 Nghị định 81/2021/NĐ-CP: “Không áp dụng chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong thời gian người học bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung. Trường hợp người học phải dừng học; học lại, lưu ban (không quá một lần) do ốm đau, tai nạn hoặc dừng học vì lý do bất khả kháng không do kỷ luật hoặc tự thôi học thì thủ trưởng cơ sở giáo dục xem xét cho tiếp tục học tập theo quy định và tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định này”.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • Nguyễn Thị Xuyên - Tỉnh Ninh Bình (24/03/2023)

  Miễn giảm học phí theo Nghị định 81

  Nội dung: Tôi thuộc đối tượng học sinh vừa học chương trình giáo dục phổ thông của trung tâm giáo dục thường xuyên vừa học nghề của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có liên kết với trung tâm giáo dục thường xuyên để tổ chức đào tạo nghề tại trung tâm giáo dục thường xuyên, vậy có được hỗ trợ miễn học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP không ạ? nếu được hưởng thì thời gian hỗ trợ là 3 năm hay 2 năm? Trường hợp khá...
 • Phòng Lao động- TB&XH huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương - Tỉnh Hải Dương (20/03/2023)

  học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ

  Nội dung: Học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở vừa đi học văn hóa tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên vào các buổi sáng trong tuần (thuộc danh sách quản lý học văn hóa của trung tâm; diện đối tượng chính sách như con hộ nghèo, khuyết tật... đã được miễn giảm học phí tại trung tâm GDNN-GDTX); vừa học trung cấp nghề tại trung tâm vào buổi chiều 2 buổi trong tuần, do trường nghề liên kết đào tạo ...
 • Lê Chung Thành - Tỉnh Hải Dương (09/02/2023)

  Chế độ làm việc của nhà giáo trong trường Cao đẳng, Trung cấp

  Nội dung: Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Tôi xin được vào ngay câu hỏi: Câu hỏi 1 Theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 4 Thông tư 07/2017 ngày 10 tháng 03 năm 2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và khoản 2 Điều 3 Thông tư 34/2018 ngày 26 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 07/2017 Xin được hỏi ...
 • Công ty TNHH Hỗ trợ Giáo dục B&B - Tỉnh Thừa Thiên Huế (06/12/2022)

  Hướng dẫn liên kết đào tạo theo hình thức đặt lớp đào tạo

  Nội dung: Kính gửi: Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội Công ty TNHH Hỗ trợ Giáo dục B&B (Mã ngành Kinh doanh chính 8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục) dự định liên kết đào tạo với Trường CĐ Nghề Thừa Thiên Huế với hình thức liên kết đặt lớp đào tạo (theo điểm b, khoản 2, điều 4 của Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH) để mở các lớp cao đẳng, trung cấp chính quy và việc liên kết chỉ thực hiện đào tạo một hoặc một số nội dung họ...
 • Phạm Thanh Hải - Tỉnh Sơn La (05/12/2022)

  Miễn giảm học phí

  Nội dung: Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Người vừa học văn hóa (THPT) vừa học nghề (trung cấp) có được miễn giảm học phí không?
 • Nguyễn Võ Thanh Sang - Tỉnh Bình Dương (28/11/2022)

  Sinh viên thuộc đối tượng theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP mà theo học hệ Vừa làm vừa học thì có được miễn giảm học phí?

  Nội dung: Sinh viên thuộc đối tượng theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Con thương binh, mồ côi, khuyết tật, dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn...) mà theo học hệ Vừa làm vừa học thì có được miễn giảm học phí theo quy định? Theo TT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn áp dụng NĐ 86/2015/NĐ-CP thì chỉ áp dụng với hình thức đào tạo chính quy. Nhưng đến Nghị định 81/2021/NĐ-CP thì không thấy đề cập đến hệ đào tạo?
 • Mai Nguyễn Đạt - (28/10/2022)

  Nghị định 81/2021/NĐ-CP

  Nội dung: Đối tượng sinh viên ngành y học dự phòng thuộc trường Đại học công lập, có thực hiện một số công việc trong Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.(Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH) Cụ thể: Ngành: Y tế và dược Điều kiện lao động loại V: 8.Diệt chuột, côn trùng và vi khuẩn gây bệnh. Điều kiện lao động loại IV: 2.Trực tiếp khám, điề...
 • Linh Thị Lâm - (27/10/2022)

  Việc thực hiện Chính sách hỗ trợ cho học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên Trung Cấp nghề, đồng thời học phổ thông tại TRung tâm GDNN-GDTXX

  Nội dung: Tôi đang công tác tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, tôi có 01 câu hỏi kính gửi Bộ LĐTBXH xem xét, trả lời giúp về chính sách cấp bù học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau: Tại Khoản 17, Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định đối tượng được miễn học phí “người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp”. Hiện nay tại Trung tâm Giáo dụ...
 • Phạm Thị Ngọc Trinh - (11/10/2022)

  Miễn giảm học phí

  Nội dung: Tôi xin hỏi về chế độ miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên theo Thông tư 81 năm 2021, trong thông tư có nói đối tượng được miễn học phí là Tốt nghiệp trung học cơ sở học lên trình độ trung cấp nhưng không nói rõ về thời gian tốt nghiệp. Vậy cho tôi hỏi là đối tượng chỉ cần tốt nghiệp THCS đi học trung cấp là được miễn học phí học nghề cho dù tốt nghiệp trước đó mấy năm hay là phải vừa tốt nghiệ...
 • Nguyễn Thị Đan - (06/10/2022)

  Đối tượng miễn giảm học phí

  Nội dung: Cho tôi hỏi người đồng thời học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông và học trung cấp có được hưởng chế độ miễn, giảm học phí theo đối tượng “Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp” theo quy định tại Khoản 7, Điều 15, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ hay không?