BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Chế độ làm việc của nhà giáo trong trường Cao đẳng, Trung cấp

Lê Chung Thành - Tỉnh Hải Dương (09/02/2023)

Nội dung:

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Tôi xin được vào ngay câu hỏi: Câu hỏi 1 Theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 4 Thông tư 07/2017 ngày 10 tháng 03 năm 2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và khoản 2 Điều 3 Thông tư 34/2018 ngày 26 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 07/2017 Xin được hỏi giảng viên, giáo viên là lãnh đạo quản lý phải kiêm nhiều nhiệm vụ trong nhà trường có phải tham gia nghiên cứu khoa học, thực tập tại doanh nghiệp ? Câu hỏi 2 Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 07/2017 ngày 10 tháng 03 năm 2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và khoản 3 Điều 3 Thông tư 34/2018 ngày 26 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 07/2017. Tại điểm a khoản 1 Điều 11 Thông tư 07/2017 ngày 10 tháng 03 năm 2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Xin được hỏi giảng viên, giáo viên dạy các môn: Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh bậc THPT (giáo dục thường xuyên) trong trường Cao đẳng, Trung cấp dạy song song nhiều lớp cùng chương trình từ lớp thứ 3 trở đi thì quy đổi: 01 giờ lý thuyết được tính bằng 0,75 giờ chuẩn? Hay tính theo quy định số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 quy định chế độ làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo? Xin trân trong cảm ơn!
Trả lời:
(27/03/2023)
Kính gửi: Bạn Lê Chung Thành (Email: ch.thanhmst@gmail.com; 0813329754, địa chỉ: 55 đường Thanh Bình, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương)
Về nội dung Bạn hỏi, xin trao đổi như sau:

Câu hỏi 1: Theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 4 Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và khoản 2 Điều 3 Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Xin được hỏi giảng viên, giáo viên là lãnh đạo quản lý phải kiêm nhiều nhiệm vụ trong nhà trường có phải tham gia nghiên cứu khoa học, thực tập tại doanh nghiệp?

Trả lời:

 1. Trường hợp nhà giáo được bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm công tác quản lý được quy định tại điểm a khoản 10 Điều 2 Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH[1] hoặc nhà giáo kiêm công tác Đảng, đoàn thể được quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH thì nhà giáo dạy trình độ trung cấp, cao đẳng phải tham gia nghiên cứu khoa học và thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn theo quy định tại khoản 8 và khoản 10 Điều 3, nhà giáo dạy trình độ sơ cấp phải thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn theo quy định tại khoản 7 Điều 6 Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH.
 2. Trường hợp những viên chức quản lý được quy định tại điểm b khoản 5 và khoản 8 Điều 2 Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH (gồm: Chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng và tương đương, phó trưởng phòng và tương đương) tham gia giảng dạy thì không phải nghiên cứu khoa học và thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn.

 Câu hỏi 2: Xin được hỏi giảng viên, giáo viên dạy các môn: Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh bậc THPT (giáo dục thường xuyên) trong trường cao đẳng, trung cấp dạy song song nhiều lớp cùng chương trình từ lớp thứ 3 trở đi thì quy đổi: 01 giờ lý thuyết được tính bằng 0,75 giờ chuẩn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH? Hay tính theo quy định số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 quy định chế độ làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp: “Nhà giáo dạy môn văn hóa trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập áp dụng quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành”. Do đó, chế độ làm của nhà giáo dạy môn văn hóa trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập áp dụng theo chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông quy định tại Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

 

[1] Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • Huỳnh Minh Hải - Tỉnh Quảng Nam (13/04/2023)

  Về điều 20 nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021

  Nội dung: Căn cứ khoản 5 điều 20 của Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định: không áp dụng miễn, giảm học phí đối với trường hợp đang hưởng lương và sinh hoạt phí khi đi học,...…. Vậy cho e hỏi nếu đối với HS phải đủ 2 điều kiện hưởng lương và sinh hoạt phí khi đi học mới không được miễn, giảm học phí hay là chỉ cần 1 trong 2 điều kiện là không được miễn, cụ thể là chỉ đang hưởng lương ...
 • Nguyễn Thị Xuyên - Tỉnh Ninh Bình (24/03/2023)

  Miễn giảm học phí theo Nghị định 81

  Nội dung: Tôi thuộc đối tượng học sinh vừa học chương trình giáo dục phổ thông của trung tâm giáo dục thường xuyên vừa học nghề của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có liên kết với trung tâm giáo dục thường xuyên để tổ chức đào tạo nghề tại trung tâm giáo dục thường xuyên, vậy có được hỗ trợ miễn học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP không ạ? nếu được hưởng thì thời gian hỗ trợ là 3 năm hay 2 năm? Trường hợp khá...
 • Phòng Lao động- TB&XH huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương - Tỉnh Hải Dương (20/03/2023)

  học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ

  Nội dung: Học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở vừa đi học văn hóa tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên vào các buổi sáng trong tuần (thuộc danh sách quản lý học văn hóa của trung tâm; diện đối tượng chính sách như con hộ nghèo, khuyết tật... đã được miễn giảm học phí tại trung tâm GDNN-GDTX); vừa học trung cấp nghề tại trung tâm vào buổi chiều 2 buổi trong tuần, do trường nghề liên kết đào tạo ...
 • Công ty TNHH Hỗ trợ Giáo dục B&B - Tỉnh Thừa Thiên Huế (06/12/2022)

  Hướng dẫn liên kết đào tạo theo hình thức đặt lớp đào tạo

  Nội dung: Kính gửi: Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội Công ty TNHH Hỗ trợ Giáo dục B&B (Mã ngành Kinh doanh chính 8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục) dự định liên kết đào tạo với Trường CĐ Nghề Thừa Thiên Huế với hình thức liên kết đặt lớp đào tạo (theo điểm b, khoản 2, điều 4 của Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH) để mở các lớp cao đẳng, trung cấp chính quy và việc liên kết chỉ thực hiện đào tạo một hoặc một số nội dung họ...
 • Phạm Thanh Hải - Tỉnh Sơn La (05/12/2022)

  Miễn giảm học phí

  Nội dung: Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Người vừa học văn hóa (THPT) vừa học nghề (trung cấp) có được miễn giảm học phí không?
 • Nguyễn Võ Thanh Sang - Tỉnh Bình Dương (28/11/2022)

  Sinh viên thuộc đối tượng theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP mà theo học hệ Vừa làm vừa học thì có được miễn giảm học phí?

  Nội dung: Sinh viên thuộc đối tượng theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Con thương binh, mồ côi, khuyết tật, dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn...) mà theo học hệ Vừa làm vừa học thì có được miễn giảm học phí theo quy định? Theo TT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn áp dụng NĐ 86/2015/NĐ-CP thì chỉ áp dụng với hình thức đào tạo chính quy. Nhưng đến Nghị định 81/2021/NĐ-CP thì không thấy đề cập đến hệ đào tạo?
 • Mai Nguyễn Đạt - (28/10/2022)

  Nghị định 81/2021/NĐ-CP

  Nội dung: Đối tượng sinh viên ngành y học dự phòng thuộc trường Đại học công lập, có thực hiện một số công việc trong Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.(Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH) Cụ thể: Ngành: Y tế và dược Điều kiện lao động loại V: 8.Diệt chuột, côn trùng và vi khuẩn gây bệnh. Điều kiện lao động loại IV: 2.Trực tiếp khám, điề...
 • Linh Thị Lâm - (27/10/2022)

  Việc thực hiện Chính sách hỗ trợ cho học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên Trung Cấp nghề, đồng thời học phổ thông tại TRung tâm GDNN-GDTXX

  Nội dung: Tôi đang công tác tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, tôi có 01 câu hỏi kính gửi Bộ LĐTBXH xem xét, trả lời giúp về chính sách cấp bù học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau: Tại Khoản 17, Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định đối tượng được miễn học phí “người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp”. Hiện nay tại Trung tâm Giáo dụ...
 • Phạm Thị Ngọc Trinh - (11/10/2022)

  Miễn giảm học phí

  Nội dung: Tôi xin hỏi về chế độ miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên theo Thông tư 81 năm 2021, trong thông tư có nói đối tượng được miễn học phí là Tốt nghiệp trung học cơ sở học lên trình độ trung cấp nhưng không nói rõ về thời gian tốt nghiệp. Vậy cho tôi hỏi là đối tượng chỉ cần tốt nghiệp THCS đi học trung cấp là được miễn học phí học nghề cho dù tốt nghiệp trước đó mấy năm hay là phải vừa tốt nghiệ...
 • Nguyễn Thị Đan - (06/10/2022)

  Đối tượng miễn giảm học phí

  Nội dung: Cho tôi hỏi người đồng thời học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông và học trung cấp có được hưởng chế độ miễn, giảm học phí theo đối tượng “Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp” theo quy định tại Khoản 7, Điều 15, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ hay không?