BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Về việc giải quyết chế độ đối với Ông Phạm Minh Hoa.

Nguyễn Vĩnh Phúc - (03/10/2022)

Nội dung:

ĐƠN PHẢN ÁNH “Phát hiện một sự thật quá “Tàn nhẫn” và không thể “Tàn nhẫn” hơn trong việc giải quyết chế độ đối với Ông Phạm Minh Hoa vì Bộ LĐTB&XH sử dụng cán bộ “Mơ hồ về chính trị, yếu kém về chuyên môn, suy thoái về đạo đức, lừa đảo và hại dân”. Kính gửi: Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc. Địa chỉ: KI – Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận. ĐT: 0908180646, email vinhphuc1953@gmail.com. Sau khi phát hiện Ông Phạm Minh Hoa có thời gian công tác trên 20 năm (01/1972 – 02/1992), năm 1992 Ông nghỉ việc theo Quyết định 176/HĐBT, ngày 09/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng và chưa được nhận chế độ trợ cấp thôi việc (UBND tỉnh Bình Thuận xác nhận thời gian công tác và chưa được hưởng chế độ thôi việc). Trong khi đó. Công văn 3595/LĐTBXH-BHXH của Bộ LĐTB&XH hướng dẫn tính thời gian công tác đối với người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1-1-1995. Theo đó, hướng dẫn tính thời gian công tác đối với người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1-1-1995, như sau:Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1-1-1995 nếu đủ điều kiện hưởng nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng BHXH. Tôi gửi đơn phản ánh qua Cổng dịch vụ quốc gia (Văn phòng Chính phủ) với các Mã số: PAKN.20220730.0004 - PAKN.20220715.0020 - PAKN.20220811.0048 - PAKN.20220816.0009 - PAKN.20220819.0039 - PAKN.20220824.0004 - PAKN.20220903.0002 - PAKN.20220905.0046 - PAKN.20220915.0035 - PAKN.20220918.0009 - PAKN.20220924.0004 và đều chưa được Bộ LĐTB&XH trả lời. Các phản ánh trên không tính các phản ánh qua Cổng dịch vụ quốc gia mà Bộ LĐTB&XH – BHXH Việt Nam và UBND tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhân, xử lý và trả lời. Đồng thời tôi có phản ánh qua Cổng Thông tin điện từ của Bộ LĐTB&XH với các Mã số sau: PAKN.2022.12528 - PAKN.2020.2816 - PAKN.2020.2841 - PAKN.2020.2884 - PAKN.2020.2882 - PAKN.2020.3956 - PAKN.2020.3972 - PAKN.2020.3993 - PAKN.2020.4014 - PAKN.2021.4218 - PAKN.20201004.0006 - PAKN.20201008.0004 - PAKN.2020.2746 - PAKN.20201014.0002 - PAKN.20201005.0010 - PAKN.20201014.0003 - PAKN.2022.12092 - PAKN.2022.12091 - PAKN.20210628.0065 và đều trả lời trái pháp luật. Như vậy. Việc giải quyết chế độ cho Ông Phạm Minh Hoa quá đơn giản, thế mà Bộ LĐTB&XH – BHXH Việt Nam và UBND tỉnh Bình Thuận đều “Bất lực” nên sau 30 năm (1992 – 2022) giải quyết không xong vì Bộ LĐTB&XH sử dụng cán bộ “Mơ hồ về chính trị, yếu kém về chuyên môn, suy thoái về đạo đức, lừa đảo và hại dân”. Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và chỉ đạo BHXH Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận giải quyết chế độ BHXH cho Ông Hoa theo qui định.
Trả lời:
(13/11/2022)
Phản ánh kiến nghị - Hỏi đáp PAKN.2022.12553 đã được chuyển tới Bộ phận Tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo để xử lý theo thẩm quyền

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • Nguyễn Thị Cẩm Tú - Thành phố Cần Thơ (22/11/2022)

  Công ty chiếm dụng tiền đóng bhxh của người lao động

  Nội dung: Chồng tôi làm cho một công ty đa quốc gia ký hợp đồng qua công ty thứ 3 tại việt nam, đến nay công ty ký hợp đồng trả sổ bảo hiểm thì đóng thiếu trên sổ 21 tháng bhxh, chỉ đóng bảo hiểm tai nạn và thất nghiệp. Theo bảng lương gởi qua email hàng tháng đều trừ tiền đóng bhxh của người lao động. Vậy tôi xin hỏi làm thế nào mình lấy lại được tiền đóng thiếu, nếu kiện thì sẽ gởi đ...
 • Điền văn vũ - Thành phố Hồ Chí Minh (15/11/2022)

  Khiếu nại Công ty

  Nội dung: Cho tôi hỏi khiếu nại PAKN.2022.12633 Của tôi được giải quyết chưa ạ .tôi mong Thương Binh Xã hội giúp tôi giải quyết sớm để tôi còn lấy sổ BHXH để đi làm
 • Điền văn vũ - (05/11/2022)

  Công ty không chốt BHXH và trả sổ BHXH

  Nội dung: Cty Đất Xanh Đông Nam Bộ không trả sổ BHXH và chốt 2 tháng đóng BHXH cho tui .mong thương binh xã hội lao động giúp tôi .bữa giờ thất nghiệp 1 tháng trời không có sổ để đi làm BHTN
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - (02/11/2022)

  Về việc giải quyết chế độ BHXH cho Ông Hoa.

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH “Về việc UBND tỉnh Bình Thuận bị Vụ trưởng Vụ BHXH/Bộ LĐTB&XH & Vụ trưởng Vụ Thanh Tra/BHXH Việt Nam “Lừa đảo” trong việc giải quyết chế độ cho Ông Phạm Minh Hoa vì vậy trải qua hàng chục năm UBND tỉnh giải quyết không xong”. Kính gửi: Bộ LĐTB&XH Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc; Địa chỉ: KI – Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 0908180646, email: vinhphuc1953@gmail.com Theo đó. Ông Phạm Minh Hoa có thời gian công tác trên 20 năm (1972 – 1992) là đố...
 • Lê Văn Huynh - Thành phố Hà Nội (23/10/2022)

  V/v: Công ty CP Anh Ngữ Apax không đóng bảo hiểm cho người lao động 2 năm

  Nội dung: Kính gửi bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tôi đại điện cho hơn 700 CBCNV đã và đang làm việc tại công ty CP Anh Ngữ Apax phản ánh về nghĩa vụ nộp BHXH của công ty cũng như tình trạng nợ đọng lương kéo dài. Từ đầu năm 2020 đến nay, dù công ty CP Anh ngữ Apax vẫn đang hoạt động, công ty mẹ là CTCP Apax Holdings vẫn báo lãi, nhưng công ty không đóng cho người lao động bất cứ khoản BHXH nào mặc dù ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - (12/10/2022)

  “Về việc UBND tỉnh Bình Thuận “Bất lực” trong việc giải quyết chế độ cho Ông Phạm Minh Hoa vì Vụ trưởng Vụ BHXH Phạm Trường Giang “Cố tình” vi phạm pháp luật để “Cướp đoạt” chế độ và hại dân”.

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH “Về việc UBND tỉnh Bình Thuận “Bất lực” trong việc giải quyết chế độ cho Ông Phạm Minh Hoa vì Vụ trưởng Vụ BHXH Phạm Trường Giang “Cố tình” vi phạm pháp luật để “Cướp đoạt” chế độ và hại dân”. Kính gửi: Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc; Địa chỉ: KI – Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 0908180646, email: vinhphuc1953@gmail.com Theo đó. Ông Phạm Minh Hoa có thời gian công tác trên 20 năm (1972 – 1992) là ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - (09/10/2022)

  Về việc trả lời đơn phản ánh đối với Ông Anh.

  Nội dung: “Về việc các cơ quan nhà nước và UBND tỉnh Đắk Lắk đều “Bất lực” trong việc giải quyết chế độ MSLĐ đối với Ông Hà Ngọc Anh là thương binh đồng thời người hưởng chế độ mất sức lao động vì cán bộ của Ngành LĐTB&XH “Mơ hồ về chính trị, yếu kém về chuyên môn, suy thoái về đạo đức và hại dân”.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - (09/10/2022)

  Về việc trả lời đơn phản ánh đối với Ông Hoa.

  Nội dung: “Về việc các cơ quan nhà nước và UBND tỉnh Bình Thuận đều “Bất lực” trong việc giải quyết chế độ BHXH đối với Ông Phạm Minh Hoa vì Vụ trưởng Vụ BHXH Phạm Trường Giang và cán bộ Ngành LĐTB&XH “Mơ hồ về chính trị, yếu kém về chuyên môn, suy thoái về đạo đức và hại dân”.
 • Phan Thanh Thanh - Thành phố Đà Nẵng (27/09/2022)

  BHXH từ chối BHTN

  Nội dung: Bổ sung tờ rời BHXH
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - (21/09/2022)

  Về việc phục hồi chế độ MSLĐ Dài hạn cho người có công.

  Nội dung: “Về việc hàng loạt đối tượng là người có công với cách mạng bị “Cắt” chế độ mất sức lao động dài hạn vì các cơ quan chức năng “Ngộ nhận” đối tượng được hưởng chế độ mất sức lao động “Dài hạn” và đối tượng được chế độ mất sức lao động hàng tháng là “Một”.