BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Vì sao PAKN không được trả lời?

Hồ Thanh Tùng - Thành phố Hồ Chí Minh (07/03/2022)

Nội dung:

Kính thưa quý cơ quan Cục Có công, Bộ LĐ-TB& XH!
Ngày 13/9/2021 tôi có gửi câu hỏi có ND như sau:
Tiêu đề câu hỏi: "MẸ TÔI CÓ ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG KHÔNG?" - Mã tra cứu: PAKN.2021.5669
Mẹ tôi là đối tượng có công giúp đỡ CM, đã được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba (Tên: Lê Thị Xanh, số QĐ: 882 KT HDNN, vào sổ vàng số: 1117, do Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh ký ngày 02/7/1986).
Trước đây, những đối tượng như mẹ tôi chưa được đưa vào diện người có công giúp đỡ CM. Nhưng từ năm 2005, theo Pháp lệnh: “Ưu đãi người có công với CM của UBTV QH số 26/2005/PL-UBTVQH ngày 29/6/2005” thì mẹ tôi thuộc đối tượng của PL này và được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (Điểm 3 của Điều 33 của PL).
Nhưng, thực tế thì: Khi nhận HC (năm 1986) mẹ tôi chỉ được nhận 1 khoản tiền (không nhớ rõ là bao nhiêu). Từ đó đến nay mẹ tôi không được hề được hưởng thêm bất kỳ một khoảng trợ cấp nào nữa.
Xin hỏi: Trường hợp của mẹ tôi có được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng không?
Nếu có thì có được truy lĩnh từ năm 2005 đến nay không và phải làm thủ tục gì để được giải quyết?
Sau đó, Bộ LĐTB & XH đã có trả lời, trong đó có câu: "Theo Ông trình bày, trường hợp mẹ của ông là bà Lê Thị Xanh thuộc đối tượng có công giúp đỡ cách mạng, đã được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, tuy nhiên, các thông tin ông cung cấp chưa đủ cơ sở để trả lời cụ thể".
Tôi không đồng ý với câu trả lời như trên bởi vì thông tin tôi cung cấp qua câu hỏi là đã quá rõ ràng. Nếu TL như vậy thì tôi chỉ cần hỏi LS là đã có câu trả lời chính xác rồi.
Tôi đề nghị: BLĐTB & XH nghiên cứu lại và có câu trả lời cho thỏa đáng, không nên đẩy trách nhiệm về Sở LĐTB & XH tỉnh Hà Tĩnh như vậy.
Tuy nhiên đã hơn 5 tháng trôi qua câu hỏi của tôi vẫn không được trả lời. Xin hỏi: Vì sao?
Trả lời:
(30/05/2022)
 1. Điều kiện, tiêu chuẩn người có công giúp đỡ cách mạng được quy định tại Điều 38 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 Do Ủy ban thường vụ Quốc hội  như sau:

“Người có công giúp đỡ cách mạng là người đã có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm và được Nhà nước khen tặng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945;
 • Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến;
 • Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến.”
 1. Chế độ ưu đãi đối với người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến được quy định tại khoản 2 Điều 39 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 Do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định như sau:
 1. Trợ cấp hằng tháng; trường hợp sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng;
 2. Bảo hiểm y tế;
 3. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần;
 4. Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở;
 5. Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuôc sở hữu của Nhà nước.”
 1. Về hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ, thời điểm hưởng được quy định tại Điều 69 , Điều 70 Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 do Chính phủ ban hành.

          Đề nghị Ông căn cứ hướng dẫn trên thu thập hoàn thiện hồ sơ và liên hệ với cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (22/11/2022)

  Về việc giải quyết chế độ cho Ông Nguyễn Quốc Việt.

  Nội dung: “Phát hiện một sự thật “Động trời” ở Bình Thuận: Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ không được thực hiện trong việc giải quyết chế độ cho thương binh đồng thời nghỉ mất sức lao động mà không được hưởng thêm chế độ mất sức lao động vì cán bộ “Mơ hồ về chính trị, yếu kèm về chuyên môn, suy thoái về đạo đức và hại dân”. Sau khi phát hiện Ông Nguyễn Quốc Việt vừa thương ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - (14/10/2022)

  Một sự thật “Động trời” trong việc thực hiện Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH “Một sự thật “Động trời” trong việc thực hiện Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ: Bỏ sót đối tượng và Bộ LĐTB&XH trả lời cho đối tượng có biểu hiện của bệnh hoang tưởng (Ngáo đá) vì phải đến cơ quan BHXH không quản lý hồ sơ của đối tượng để giải quyết”. Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc. Địa chỉ: KI. Đường Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - (14/10/2022)

  Một sự thật “Động trời” trong việc thực hiện Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH “Một sự thật “Động trời” trong việc thực hiện Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ: Bỏ sót đối tượng và Bộ LĐTB&XH trả lời cho đối tượng có biểu hiện của bệnh hoang tưởng (Ngáo đá) vì phải đến cơ quan BHXH không quản lý hồ sơ của đối tượng để giải quyết”. Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc. Địa chỉ: KI. Đường Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - (10/10/2022)

  Về việc hướng dẫn văn bản thực hiệc Nghị định 131/2021.

  Nội dung: Kính gửi: Bộ LĐTB&XH Tôi có đơn phản ánh qua Cổng dịch vụ quốc gia và được Sở LĐTB&XH Bình Thuận trả lời (ngày 10/10/2022) như sau: Theo qui định tại khoản a, b – Mục 1 - điều 44 Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ không có qui định Thương binh đồng thời mất sức lao động thì được hưởng thêm một chế độ mất sức lao động (Chuyện thật như bịa). Trong khi đó. Căn cứ vào khoản 3 – Điều 45 - Nghị đ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - (04/10/2022)

  Về việc giải quyết thêm chế độ thương binh cho đối tượng đồng thời là bệnh binh hoặc MSLĐ.

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH “Phát hiện một sự thật “Động trời” khi Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ được ban hành, người có công với cách mạng đã oan, nay càng oan. Bởi vì. Cơ quan đề xuất và cơ quan thực hiện chế độ cho người có công đều “Mơ hồ về chính trị, yếu kém về chuyên môn, suy thoái về đạo đức và hại dân”. Kính gửi: Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc. Địa chỉ: KI. Đư...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - (21/09/2022)

  Về việc BHXH Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Lắk không giải quyết thêm chế độ cho Ông Anh.

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH “Về việc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Lắk vô hiệu hóa văn bản trả lời của Bộ LĐTB&XH trong việc giải quyết thêm chế độ mất sức lao động đối với Ông Hà Ngọc Anh là thương binh đồng thời người hưởng chế độ mất sức lao động và đang hưởng chế độ thương binh”. Kính gửi: Bộ Lao động Thương binh &XH Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc Địa chỉ: K1, Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, ...
 • Hà Văn Đoàn - (20/09/2022)

  Hỏi về chế độ 62 cho quân nhân sang giúp nước bạn Lào

  Nội dung: Bố tôi đi bộ đội sang đóng quân và làm nhiệm vụ tại nước bạn Lào từ năm 1981-1984. Về đúng thời gian theo quy định của quân đội. Có giấy tờ xuất ngũ. Các đồng đội của bố tôi một số người đã được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần. Bố tôi và 1 số đồng đội đã làm hồ sơ cách đây 4 năm gửi lên ubnd xã, ubnd xã đã gửi huyện và chuyển về tỉnh. Nhưng đến nay sau 4 năm gửi hồ sơ lên xã, ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - (20/09/2022)

  về việc trả lời việc giải quyết theo 01 chế độ?.

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH (Về việc Sở LĐTB&XH Bình Thuận bị “Tê liệt” trong việc thực hiện chế độ đối với người có công với cách mạng vì Bộ LĐTB&XH chậm trả lời, lòng tin của người dân ngày càng “Cạn kiệt”. Kính gửi: Bộ Lao động Thương binh & XH Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc. Địa chỉ: KI. Đường Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận. ĐT: 090818064, emai: vinhphuc1953@gmail.com Sau khi phát hiện Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Thuận khô...
 • Nguyen - Thành phố Hà Nội (25/08/2022)

  Trợ cấp tuất đối với người hưởng 2 chế độ (Thương binh và Chất độc hóa hóa học)

  Nội dung: Kính gửi Cơ quan Bộ,
  Ba tôi đồng thời hưởng 2 chính sách Thương binh và Chất độc hóa học. Nay ba tôi đã mất và gia đình đã được hỗ trợ mai táng phí (do cơ quan BHXH chi trả) và trợ cấp tuất 3 tháng lương theo chế độ Thương binh (do cơ quan LĐ TB&XH chi trả).
  Vậy xin phép hỏi, chế độ Chất độc hóa học của ba tôi gia đình tôi có được hỗ trợ gì không?
  Trân trọng cảm ơn!
 • Nguyễn Văn nam - Tỉnh Hải Dương (25/08/2022)

  vợ của người có công 71% có được hưởng ưu đãi gia không?

  Nội dung: Tôi là đối tượng thương binh 21%, Bệnh binh theo Biên bản giám định là 50%. Tổng cộng là 71%, thì vợ tôi có được hưởng như đối tượng 61% đến 80% hay không?
  Vì tôi thấy có 1 số đối tượng theo tôi biết là Thương binh 35-40% lại được chọn hưởng chế độ Bệnh binh 61%.
  Vậy trường hợp của tôi được giải quyết như thế nào?
  Tôi chân thành cảm ơn!