BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Một sự thật “Động trời” trong việc thực hiện Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

Nguyễn Vĩnh Phúc - (14/10/2022)

Nội dung:

ĐƠN PHẢN ÁNH “Một sự thật “Động trời” trong việc thực hiện Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ: Bỏ sót đối tượng và Bộ LĐTB&XH trả lời cho đối tượng có biểu hiện của bệnh hoang tưởng (Ngáo đá) vì phải đến cơ quan BHXH không quản lý hồ sơ của đối tượng để giải quyết”. Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc. Địa chỉ: KI. Đường Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận. ĐT: 090818064, emai: vinhphuc1953@gmail.com Sau khi phát hiện Ông Nguyễn Quốc Việt vừa là thương binh vừa nghỉ mất sức lao động và đang hưởng chế độ thương binh vì vậy không được thêm chế độ mất sức lao động. Tôi có thư hỏi qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và được Bộ LĐTB&XH trả lời như sau: Tại Điều 44 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, áp dụng cho người đang hưởng chế độ mất sức lao động đề nghị giải quyết thêm chế độ thương binh. Trường hợp đang hưởng chế độ thương binh đồng thời đủ điều kiện giải quyết chế độ mất sức lao động đề nghị ông liên hệ cơ quan BHXH để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền. Trong khi đó. Căn cứ vào khoản 3 – Điều 45 - Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng qui đinh: Thương binh đồng thời là bệnh binh hoặc mất sức lao động thì được hưởng thêm một chế độ kể từ ngày Sở LĐTB&XH ban hành Quyết định. Như vậy. Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ: Bỏ sót đối tượng và Bộ LĐTB&XH trả lời cho đối tượng có biểu hiện của bệnh hoang tưởng (Ngáo đá) vì phải đến cơ quan BHXH không quản lý hồ sơ của đối tượng để giải quyết”. Bởi vì: Thương binh đồng thời là mất sức lao động mà đang hưởng chế độ thương binh thì cơ quan BHXH tỉnh Bình Thuận không quản lý hồ sơ của đối tượng vì vậy Bộ LĐTB &XH hướng dẫn đến cơ quan BHXH để được giải quyết chẳng khác nào yêu cầu người chết trình giấy Báo tử để giải quyết chế độ mai táng phí (Ông Việt nghỉ mất sức lao động trước khi BHXH ra đời). Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét và chỉ đạo Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH phối hợp với BHXH Việt Nam giải quyết chế độ cho Ông Nguyễn Quốc Việt theo qui định của Pháp luật. Trân trọng cảm ơn./. Nguyễn Vĩnh Phúc
Trả lời:
(13/11/2022)
Phản ánh kiến nghị - Hỏi đáp PAKN.2022.12576 đã được chuyển tới Bộ phận Tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo để xử lý theo thẩm quyền

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ đối với người bị tù đày.

  Nội dung: Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét và chỉ đạo Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH sửa đổi Quyết định để cho đối tượng được hưởng chế độ tù đày theo qui định.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ tù đày.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và sửa đổi hoặc bổ sung Quyết định để cho đối tượng được hưởng chế độ tù đày theo qui định.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ cho người bị địch bắt tù đày.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và sửa đổi Quyết định để cho đối tượng trên được hưởng chế độ tù đày theo qui định. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ tù đày.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và sửa đổi Quyết định để cho đối tượng trên được hưởng chế độ tù đày theo pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc tìm thân nhân cho liệt sĩ.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc Phòng và các địa phương trong cả nước để tìm thân nhân cho liệt sĩ Tô Phụ. Đồng thời xử lý tập thể hay cá nhân đang hưởng chế độ đối với liệt sĩ và xử lý trách nhiệm tập thể hoặc cá nhân để xảy ra sự việc đáng tiếc như trên. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ cho thương binh.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH và chủ trì phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động cho các đối tượng trên theo Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ mất sức lao động cho thương binh.

  Nội dung: Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét và chỉ đạo Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH sửa đổi Quyết định Số: 108/QĐ-LĐTBXH và phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động cho các đối tượng trên theo Pháp lệnh và Nghị định của Chính phủ về thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ mất sức lao động cho thương binh.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và sửa đổi Quyết định Số: 108/QĐ-LĐTBXH và phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động cho các đối tượng trên theo Pháp lệnh và Nghị định của Chính phủ về thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc đề nghị công nhận liệt sĩ cho Ông Nguyễn Văn Lan.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH chủ trì và phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải - UBND tỉnh Hà Tĩnh – UBND tỉnh Quảng Bình để lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với Ông Lan theo qui định của pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ MSLĐ đối với thương binh.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và chủ động phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động cho các đối tượng trên theo Pháp lệnh và Nghị định của Chính phủ. Trân trọng cảm ơn./.