BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kiến nghị về việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo NĐ 152/2020

CTY LUẬT TNHH BB & NU - Thành phố Hồ Chí Minh (06/05/2021)

Nội dung:

CÔNG TY LUẬT TNHH BB & NU D44A, 40 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh CV số: 004/2021/ BBNU-VPCP V/v: Quy định về việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021, Kính gửi: VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH BB & NU Trụ sở: Phòng D44A, 40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giấy đăng ký hoạt động số: 41.02.1288/TP/ĐKHĐ Cơ quan cấp: Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh cấp lần 1 ngày 02/06/2010, cấp lần 2 ngày 01/03/2013 Lĩnh vực hành nghề: Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật, tư vấn pháp luật,… Liên quan đến quy định về việc cấp, gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2021, trong quá trình áp dụng Công ty chúng tôi gặp một số vướng mắc và khó khăn như sau: Thứ nhất, về việc gia hạn giấy phép lao động: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 152/2020/NĐ-CP: Giấy phép lao động đã cấp còn thời hạn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày sẽ được thực hiện thủ tục gia hạn. Và theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định 152/2020/NĐ-CP: Giấy phép lao động đã được cấp, cấp lại theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP tiếp tục được sử dụng đến khi hết thời hạn; Do đó, hiện nay Sở Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang hướng dẫn doanh nghiệp trường hợp giấy phép đã cấp hoặc cấp lại theo Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì chỉ được sử dụng đến khi hết hạn theo quy định trên. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng người lao động nước ngoài thì phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Công ty chúng tôi cho rằng việc này chưa phù hợp với thực tiễn và gây khó khăn cho doanh nghiệp vì các lý do sau: - Nghị định 152/2020/NĐ-CP không có quy định nào cụ thể về việc giấy phép lao động đã được cấp theo Nghị định 11/2016/NĐ-CP còn thời hạn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày thì không được thực hiện thủ tục đề nghị gia hạn giấy phép lao động theo Điều 17 Nghị định 152/2020/NĐ-CP mà phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động. - Doanh nghiệp nước ngoài luôn tôn trọng và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, nhưng do dịch bệnh Covid-19 hạn chế việc đi lại giữa các quốc gia nên việc bổ sung các giấy tờ ở nước ngoài theo quy định gặp nhiều khó khăn, tốn kém chi phí và thời gian. Công ty chúng tôi, đề nghị Quý Cơ Quan có hướng dẫn cụ thể cho trường hợp nêu trên và đề xuất bổ sung quy định về việc giấy phép lao động đã được cấp mới hoặc cấp lại theo Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì sẽ được gia hạn theo quy định tại Nghị định 152/2020/ND-CP nếu thỏa các điều kiện gia hạn giấy phép lao động. Thứ hai, về giấy tờ chứng minh kinh nghiệm làm việc của chuyên gia và lao động kỹ thuật: Theo Khoản 3, Khoản 6 Điều 3 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì: - Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây: • Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; - Lao động kỹ thuật là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây: • Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo; • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; Căn cứ quy định trên thì chỉ cần cung cấp giấy tờ xác nhận về số năm kinh nghiệm làm việc là đủ điều kiện. Tuy nhiên, theo Điểm b, Khoản 4 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì giấy tờ chứng minh kinh nghiệm làm việc của chuyên gia, lao động kỹ thuật phải do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài xác nhận. Quy định này cũng làm không ít doanh nghiệp và người lao động nước ngoài gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP trong giai đoạn hiện nay vì giấy tờ chứng minh kinh nghiệm làm việc do doanh nghiệp nước ngoài cấp mới đáp ứng theo quy định trên. Trường hợp, người nước ngoài đã từng làm việc tại Việt Nam một thời gian dài và đã được cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam thì hiện nay không còn được công nhận là giấy tờ chứng minh kinh nghiệm làm việc như quy định tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP trước đây. Công ty chúng tôi đề xuất bổ sung quy định giấy phép lao động của người lao động nước ngoài đã được cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam cũng được xem là giấy tờ chứng minh kinh nghiệm cho vị trí chuyên gia, lao động kỹ thuật. Thứ ba, theo Khoản 3 Điều 12 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định: trường hợp thay đổi họ và tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn thì thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lao động, trường hợp Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động. Vậy, nếu Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày, đồng thời người lao động có thay đổi số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trong giấy phép lao động thì thực hiện thủ tục cấp lại hay thủ tục gia hạn giấy phép lao động? Thứ tư, khoản 2 Điều 8 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định: “Thời hạn xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tối đa là 02 năm .... Trường hợp cấp lại xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì thời hạn tối đa là 02 năm.” Tuy nhiên, tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP chưa quy định rõ về điều kiện, trình tự cấp lại và hồ sơ đề nghị cấp lại xác nhận người lao động nước ngoài thuộc diện miễn giấy phép lao động. Công ty chúng tôi đề nghị bổ sung thêm quy định về các vấn đề nêu trên để doanh nghiệp có cơ sở áp dụng. Thứ năm, về giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành theo quy định tại Khoản 4, 5 Điều 3 Nghị định 152/2020/NĐ-CP: Căn cứ quy định trên thì nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức. Và giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Theo đó thì tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP chưa quy định rõ giấy tờ chứng minh cho vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành gồm những loại giấy tờ nào. Do đó, Công ty chúng tôi đề nghị Quý cơ quan có hướng dẫn cụ thể về loại giấy tờ chứng minh cho vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành cần phải cung cấp khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động để có thể thực hiện theo đúng quy định. Bằng Công văn này, Công ty chúng tôi kính mong Quý cơ quan sớm có hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng Nghị định 152/2020/NĐ-CP và bổ sung thêm các quy định về việc cấp giấy phép lao động trong một số trường hợp nêu trên để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Chúng tôi mong sớm nhận được phản hồi từ Quý cơ quan. Trân trọng, Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VPVT.
Trả lời:
(28/10/2022)

Trả lời:

 1. Về gia hạn:
Thực hiện việc cấp mới giấy phép lao động theo đúng quy định tại Mục 3 Chương II Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 vì việc gia hạn giấy phép lao động chỉ áp dụng với trường hợp giấy phép lao động được cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.
 1. Về chứng minh chuyên gia, lao động kỹ thuật:
Theo nội dung tại điểm 4 mục III Nghị quyết số 105/NQ-CP, quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thực hiện như sau: Giấy tờ chứng minh chuyên gia, lao động kỹ thuật theo quy định tại khoản 3, 6 Điều 3 Nghị định này, là: Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận; văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật hoặc giấy phép lao động đã được cấp để chứng minh kinh nghiệm.
Như vậy chuyên gia, lao động kỹ thuật có thể sử dụng giấy phép lao động đã được cấp để chứng minh kinh nghiệm làm việc.
 1. Về gia hạn và cấp lại giấy phép lao động:
Trường hợp giấy phép lao động đảm bảo điều kiện, thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục tại Mục 4 thì thực hiện việc cấp lại giấy phép lao động.
Trường hợp giấy phép lao động đảm bảo điều kiện, thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục tại Mục 5 thì thực hiện việc gia hạn giấy phép lao động.
 1. Về xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động:
Trường hợp văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động hết hiệu lực thì người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 8 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP nếu đủ điều kiện.
 1. Về giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành:
Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thì giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành là giấy tờ chứng minh là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức; là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Như vậy, giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định nêu trên.

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • triệu thu hương - (30/11/2022)

  Bảo hiểm thất nghiệp

  Nội dung: Tôi có nộp hồ sơ về việc hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 23/11/2022 : số HS : G22.99-221123-05283 Hôm nay là ngày 30/11/2022 vẫn chưa nhận được thêm thông tin phản hồi từ phía đơn vị xử lí , Vui lòng phản hồi để tôi còn biết thiếu thông tin hay hồ sơ khi nào được duyệt , Tôi cảm ơn
 • Nguyễn Thị Dung - Tỉnh Hải Dương (30/11/2022)

  Phản ánh kiến nghị về hồ sơ:

  Nội dung: Do tình hình sức khoẻ của tôi không đảm bảo để tiếp tục công việc nên tôi xin nghỉ việc tại Công ty.
 • Đào Duy Tân - Tỉnh Long An (29/11/2022)

  Chưa nhận được giấy hẹn hưởng trợ cấp thất nghiệp

  Nội dung: Kính mong cơ quản kiểm tra giúp dùm em mã hồ sơ G22.99-221105-05006. Đã xong nhưng chưa có kết quả giấy hẹn cho em.
 • Phạm Thị Mẫn - Tỉnh Phú Yên (29/11/2022)

  Quá hạn trả kết quả

  Nội dung: Tôi nộp bhtn online ngày 15/10/2022 đến nay 29/11/2022 vẫn chưa có kết quả.tôi mong sớm nhận được kết quả dù hồ sơ đúng hay sai
 • BÙI THỊ THANH THẢO - Tỉnh Tiền Giang (28/11/2022)

  HỎI THÔNG TIN HỒ SƠ GIẢI QUYẾT HỖ TRỢ THẤT NGHIỆP

  Nội dung: Tôi đã nộp hồ sơ G22.99-221022-05028 ngày 22/10 nhưng đến nay là ngầy 28/11/22 nhưng vẫn trong tình trạng đang xử lý, vậy khi nào có kết quả của bộ này? Xin cảm ơn
 • Phạm Trung Thành - (26/11/2022)

  Hưởng trợ cấp thất nghiệp

  Nội dung: Không nhận được ngày hẹn sau khi nộp đang ký hưởng trợ cấp thất nghiệp
 • Trần Thu Trang - (23/11/2022)

  Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

  Nội dung: Hồ sơ của tôi đã được phê duyệt hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 11/11/2022 nhưng đến hôm nay là ngày 23/11/2022 tôi vẫn chưa nhận được khoản trợ cấp. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và xử lí gấp cho tôi. Trân trọng.
 • Nguyễn Văn Danh - Thành phố Hồ Chí Minh (15/11/2022)

  Công Ty đơn phương chấp dứt HĐLĐ?

  Nội dung: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC kính gởi ban GĐ cấp cao bộ LĐTBXH của VIỆT NAM hiện CTy nhà máy Tân Bình 2 .thuộc chi nhánh An Phước. Có những dấu hiệu Lách luật né thuế, nhưng phạm luật lao động, và có thêm dấu hiệu sai phạm thuộc trách nhiệm xử lí của những cơ quan pháp luật khác . Thời gian qua e có đăng công khai trên Facebook những đoạn ghi âm nói chuyện giữa các cấp quản lí với em , liên quan nhữ...
 • Y HUYNH NIÊ - Tỉnh Bình Dương (31/10/2022)

  Trễ hạn 5 ngày trả kết quả giải trình sử dụng lao động nước ngoài của Công ty

  Nội dung: Tôi có nộp hồ sơ giải trình sử dụng lao động nước ngoài cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. Ngày hẹn trả kết quả: 25/10/2022 nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả. Tôi có gọi các số của Ban quản lý: 02743831215 và số 02743837027 không ngày nào bắt máy để hỏi về vấn đề tiến độ và việc trễ hạn trên. Việc chậm trễ xử lý hồ sơ của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đã ...
 • Đào Hải Quang - Tỉnh Hưng Yên (12/10/2022)

  Tôi không tra cứu được hồ sơ của tôi

  Nội dung: Tôi có gửi hồ sơ đề nghị nhận hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trên cổng thông tin dịch vụ công ngày 11/08/2022 với mã hồ sơ là G22.99-220811-05041 và đã nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp số 46535/QĐ-SLĐTBXH ngày 06 tháng 09 năm 2022 , nhưng hiện nay tôi không thể tìm thấy hồ sơ trên của mình trên cổng dịch vụ công. Mong được sớm xem xét giải quyết.