BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Hỏi về chế độ 62 cho quân nhân sang giúp nước bạn Lào

Hà Văn Đoàn - (20/09/2022)

Nội dung:

Bố tôi đi bộ đội sang đóng quân và làm nhiệm vụ tại nước bạn Lào từ năm 1981-1984. Về đúng thời gian theo quy định của quân đội. Có giấy tờ xuất ngũ. Các đồng đội của bố tôi một số người đã được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần. Bố tôi và 1 số đồng đội đã làm hồ sơ cách đây 4 năm gửi lên ubnd xã, ubnd xã đã gửi huyện và chuyển về tỉnh. Nhưng đến nay sau 4 năm gửi hồ sơ lên xã, huyện, tỉnh bố tôi và các đồng đội còn lại vẫn chưa nhận được trợ cấp. Bố tôi tên Hà Văn Năn. Sn 1963. Kính mong bộ LĐ TB và XH giúp đỡ để bố tôi được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật. Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:
(02/12/2022)
Căn cứ Điều 9 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ: Bộ Quốc phòng có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức việc xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và chi trả chế độ; xét duyệt và chi trả chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu, dân quân tự vệ.

Trường hợp bố ông là bộ đội, do vậy, đề nghị ông gửi kiến nghị đến Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam  để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (10/12/2022)

  Về việc giải quyết chế độ đối với Thương binh đồng thời nghỉ mất sức lao động.

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH “Về việc Quan sáng dân vinh” – “Quan đần dân khổ” vì cán bộ thiếu trách nhiệm, thừa vô cảm trong việc giải quyết chế độ đối với Thương binh đồng thời nghỉ mất sức lao động mà không được hưởng thêm một chế độ theo Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ”. Kính gửi: Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc. Địa chỉ: KI. Đường Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận. Đ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (04/12/2022)

  Về việc giải quyết chế độ cho người có công với các mạng.

  Nội dung: “Nhân đọc tin: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức LĐ-TB&XH năm 2022 - https://plo.vn/huong-dan-danh-gia-xep-loai-cong-chuc-vien-chuc-ld-tbxh-nam-2022-post710496.html - Hãy xếp loại yếu kém và loại bỏ đối với số cán bộ “Thiếu trách nhiệm - Thừa vô cảm” trong việc tiếp nhận xứ lý đơn phản ánh của công dân”.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (03/12/2022)

  Về việc giải quyết chế độ cho thương binh đồng thời nghỉ mất sức lao động.

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH “Về việc Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ và Quyết định Số: 108/QĐ-LĐTBXH, ngày 15/02/2022 của Bộ LĐTB&XH đều “Quên” chế độ đối với thương binh đồng thời nghỉ hưởng mất sức lao động và đang được hưởng chế độ thương binh thì không được hưởng thêm chế độ mất sức lao động. Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc Địa chỉ: K1, Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (22/11/2022)

  Về việc giải quyết chế độ cho Ông Nguyễn Quốc Việt.

  Nội dung: “Phát hiện một sự thật “Động trời” ở Bình Thuận: Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ không được thực hiện trong việc giải quyết chế độ cho thương binh đồng thời nghỉ mất sức lao động mà không được hưởng thêm chế độ mất sức lao động vì cán bộ “Mơ hồ về chính trị, yếu kèm về chuyên môn, suy thoái về đạo đức và hại dân”. Sau khi phát hiện Ông Nguyễn Quốc Việt vừa thương ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - (14/10/2022)

  Một sự thật “Động trời” trong việc thực hiện Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH “Một sự thật “Động trời” trong việc thực hiện Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ: Bỏ sót đối tượng và Bộ LĐTB&XH trả lời cho đối tượng có biểu hiện của bệnh hoang tưởng (Ngáo đá) vì phải đến cơ quan BHXH không quản lý hồ sơ của đối tượng để giải quyết”. Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc. Địa chỉ: KI. Đường Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - (14/10/2022)

  Một sự thật “Động trời” trong việc thực hiện Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH “Một sự thật “Động trời” trong việc thực hiện Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ: Bỏ sót đối tượng và Bộ LĐTB&XH trả lời cho đối tượng có biểu hiện của bệnh hoang tưởng (Ngáo đá) vì phải đến cơ quan BHXH không quản lý hồ sơ của đối tượng để giải quyết”. Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc. Địa chỉ: KI. Đường Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - (10/10/2022)

  Về việc hướng dẫn văn bản thực hiệc Nghị định 131/2021.

  Nội dung: Kính gửi: Bộ LĐTB&XH Tôi có đơn phản ánh qua Cổng dịch vụ quốc gia và được Sở LĐTB&XH Bình Thuận trả lời (ngày 10/10/2022) như sau: Theo qui định tại khoản a, b – Mục 1 - điều 44 Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ không có qui định Thương binh đồng thời mất sức lao động thì được hưởng thêm một chế độ mất sức lao động (Chuyện thật như bịa). Trong khi đó. Căn cứ vào khoản 3 – Điều 45 - Nghị đ...
 • Nguyễn Thị Thu Trang - (06/10/2022)

  Chính sách với thân nhân người có công

  Nội dung: Bố tôi khi sống được hưởng chế độ lương hưu hàng tháng, chế độ địch bắt tù đày, chế độ chất độc màu da cam 65%. Vậy khi bố tôi qua đời thì chính sách tử tuất, tử thường cụ thể như thế nào. Những ai được hưởng chế độ tử thường và có được hưởng tử thường của cả 3 chính sách như khi bố tôi còn sống hay không ? Xin cảm ơn!
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - (04/10/2022)

  Về việc giải quyết thêm chế độ thương binh cho đối tượng đồng thời là bệnh binh hoặc MSLĐ.

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH “Phát hiện một sự thật “Động trời” khi Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ được ban hành, người có công với cách mạng đã oan, nay càng oan. Bởi vì. Cơ quan đề xuất và cơ quan thực hiện chế độ cho người có công đều “Mơ hồ về chính trị, yếu kém về chuyên môn, suy thoái về đạo đức và hại dân”. Kính gửi: Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc. Địa chỉ: KI. Đư...
 • Lê Hồng Hiếu - Tỉnh Bình Dương (27/09/2022)

  XIN TỔ QUỐC GHI CÔNG

  Nội dung: Kính gửi: Đảng, Chính Phủ, nhà nước CHXHVN. Tôi: Lê Hồng Hiếu. Đia chỉ: 82/61/10 đường Võ Thị Sáu khu phố Tây A phường Đông Hòa TP Dĩ An Bình Dương. Đt: 0939480742 E-mail: hieulexnk2015@gmail.com Theo tinh thần của Cục Chính Sách/Tổng Cục Chính Trị _BỘ QUỐC PHÒNG chỉ đạo Quân Khu 4 theo công văn 874/CS-TBLS ngày 04/05/2022 và công văn 1906/CS-TBLS yêu cầu xác minh trường hợp hy sinh của anh ruột tôi ( chết vì nguyên nhân nào); Đơn vị đã cấp giấy báo tử sĩ chưa?. Nay tôi ...