BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Về thời hạn xin giấy phép lao động cho quản lý là người nước ngoài

Mai Linh - Thành phố Hồ Chí Minh (08/12/2022)

Nội dung:

Ngày 14/11/2022, tôi đã gởi câu hỏi (PAKN.2022.12647) như dưới đây nhưng đến nay chưa được giải đáp. Xin quý Bộ giải đáp giúp tôi. Trân trọng cảm ơn. ********************************************* Nội dung câu hỏi: Kính gởi Quý Bộ Theo nghị định 152/2020/NĐ-CP Điều 11. Trình tự cấp giấy phép lao động 1. Trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam, người nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc được quy định như sau: a) Người sử dụng lao động đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức quy định tại điểm a, b, e, g, i và k khoản 1 Điều 2 Nghị định này; Ngoài ra, hồ sơ để xin Giấy phép lao động cho người đứng đầu doanh nghiệp (như công ty tôi là Tổng Giám đốc) thì cần có Giấy chứng nhận doanh nghiệp. Trong khi luật doanh nghiệp yêu cầu: Điều 30. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này. 2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. Như vậy về yêu cầu phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi xin giấy phép lao động cho người giữ chức vụ là người đứng đầu doanh nghiệp là không phù hợp (ít nhất là cho lần xin đầu tiên). Mặt khác, theo các hướng dẫn của cơ quan Thuế thì những chi phí cho người lao động nước ngoài khi chưa có giấy phép lao động thì bị loại trừ khỏi chi phí hợp lệ khi tính thuế TNDN. Xin Quý Bộ hướng dẫn để thực hiện đúng quy định.
Trả lời:
(27/03/2023)

Trường hợp người lao động nước ngoài là người đứng đầu doanh nghiệp, có vị trí công việc là nhà quản lý thì phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.
Đối với những nội dung do luật Doanh nghiệp thì đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định và các quy định của pháp luật có liên quan./.

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • Melia Hồ Tràm - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (06/03/2023)

  HỒ SƠ MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

  Nội dung: Kính gửi bộ LĐTBXH, Xin vui lòng tư vấn trả lời giúp tôi về bộ hồ sơ xin miễn giấy phép lao động theo khoản 10 Điều 7 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. Công ty chúng tôi sẽ có thực tập sinh người nước ngoài vào thực tập. Do công ty tôi là chi nhánh (có con dấu, có tư cách pháp nhân, được ủy quyền từ từ công ty mẹ thực hiện toàn bộ công việc), vậy chi nhánh có được ký các giấy tờ xin miễn giấy phép lao động khô...
 • Công ty TNHH Advisewise Consulting Group - Thành phố Hà Nội (21/02/2023)

  điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

  Nội dung: Khoản 1 Điều 14 Nghị định 23/2021/NĐ-CP thì điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như sau: Điều 14. Điều kiện cấp giấy phép 1. Có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định theo hợp đồng từ 03 năm (36 tháng) trở lên.” Công ty chúng tôi có hợp đồng thuê địa chỉ có ...
 • Trần Tùng Linh - Thành phố Hồ Chí Minh (10/01/2023)

  Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà Theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

  Nội dung: Tôi có nộp hồ sơ cho công ty xin hỗ trợ tiền thuê nhà từ tháng 6 và công ty có báo lại là hồ sơ của nhân viên công ty đã được duyệt và được đưa lên kho bạc để giải quyết rồi. Nhưng đến giờ nhân viên công ty tôi và tôi vẫn chưa nhận được. Bên công ty tôi cũng có gọi điện hỏi các bên liên quan nhưng không có bên nào nghe máy. Tôi cũng không biết liên lạc bên nào nữa để đư...
 • CAO HOÀNG NAM - Thành phố Cần Thơ (16/12/2022)

  Phản ánh kiến nghị về hồ sơ:

  Nội dung: Giải quyết trợ cấp thất nghiệp
 • Phạm Hoàng Phước - Tỉnh Bình Phước (06/12/2022)

  Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

  Nội dung: việc xử lý hồ sơ quá kém, gửi trên dịch vụ công còn phải ra quầy làm trực tiếp. ra quầy nộp hồ sơ xong ngồi chờ gần 3 tiếng không thấy gọi tên. chả hiểu làm online để làm gì, hỏi nhân viên hướng dẫn thì không thấy ai phản hồi. thái độ quá tệ. tệ như vậy tại sao cứ bắt ép đóng bảo hiểm thất nghiệp????
 • Phạm Thị Mẫn - Tỉnh Phú Yên (05/12/2022)

  Quá hạn trả kết quả

  Nội dung: Tôi nộp bhtn online ngày 15/10/2022 đến nay5/12/2022 chưa có kết quả
 • lê thị giang - (02/12/2022)

  Phản ánh về thủ tục liên quan đến lao động nước ngoài

  Nội dung: Kính gửi Quý cơ quan, Hiện nay Nghị định 152/2020/NĐ-CP đã ban hành rất lâu rồi mà chưa có văn bản hướng dẫn thi hành. Dẫn đến khó khăn trong việc các doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài gặp khó khăn trong việc xin giấy phép, công văn chấp thuận cho phép sử dụng người lao động nước ngoài. Thực tế như doanh nghiệp chúng tôi và nhiều doanh nghiệp khác khi xin giấy phép còn gặp nhiều nhiêu khê, thời gian kéo dài, gây ảnh ...
 • lê thị giang - (02/12/2022)

  Phản ánh về thủ tục liên quan đến lao động nước ngoài

  Nội dung: Kính gửi Quý cơ quan, Hiện nay Nghị định 152/2020/NĐ-CP đã ban hành rất lâu rồi mà chưa có văn bản hướng dẫn thi hành. Dẫn đến khó khăn trong việc các doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài gặp khó khăn trong việc xin giấy phép, công văn chấp thuận cho phép sử dụng người lao động nước ngoài. Thực tế như doanh nghiệp chúng tôi và nhiều doanh nghiệp khác khi xin giấy phép còn gặp nhiều nhiêu khê, thời gian kéo dài, gây ảnh ...
 • triệu thu hương - (30/11/2022)

  Bảo hiểm thất nghiệp

  Nội dung: Tôi có nộp hồ sơ về việc hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 23/11/2022 : số HS : G22.99-221123-05283 Hôm nay là ngày 30/11/2022 vẫn chưa nhận được thêm thông tin phản hồi từ phía đơn vị xử lí , Vui lòng phản hồi để tôi còn biết thiếu thông tin hay hồ sơ khi nào được duyệt , Tôi cảm ơn
 • Chiêm Ngọc Quỳnh - Thành phố Hồ Chí Minh (30/11/2022)

  Thắc mắc về quy trình nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp trực tuyến

  Nội dung: Em làm nộp hồ sơ giải quyết trợ cấp thất nghiệp qua Cổng dịch vụ Công quốc gia, Trung tâm dịch vụ việc làm có liên hệ và yêu cầu em nộp trực tiếp vì hồ sơ cần chữ ký của em và hướng dẫn em thông báo được cổng dịch vụ công quốc gia giới thiệu. Tuy nhiên trước khi đến nộp hồ sơ trực tiếp, hồ sơ trực tuyến mã G22.99-221123-0523 của em đã bị từ chối vì lý do không có chữ ký, trong khi ở phần khai báo thông tin trực ...