BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Hướng dẫn liên kết đào tạo theo hình thức đặt lớp đào tạo

Công ty TNHH Hỗ trợ Giáo dục B&B - Tỉnh Thừa Thiên Huế (06/12/2022)

Nội dung:

Kính gửi: Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội Công ty TNHH Hỗ trợ Giáo dục B&B (Mã ngành Kinh doanh chính 8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục) dự định liên kết đào tạo với Trường CĐ Nghề Thừa Thiên Huế với hình thức liên kết đặt lớp đào tạo (theo điểm b, khoản 2, điều 4 của Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH) để mở các lớp cao đẳng, trung cấp chính quy và việc liên kết chỉ thực hiện đào tạo một hoặc một số nội dung học tập trong chương trình đào tạo tại địa điểm của Công ty. Công ty xin hỏi Bộ trả lời giúp các các ý kiến sau: 1/ Trường hợp Công ty TNHH Hỗ trợ Giáo dục B&B liên kết đào tạo với Trường CĐ Nghề Thừa Thiên Huế với hình thức liên kết đặt lớp đào tạo tại địa điểm của Công ty như trên có phải đăng ký hoặc đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp khoản 14 Điều 1 Nghị định số 24/2022/NĐ-CP không? 2/ Việc liên kết chỉ thực hiện đào tạo một hoặc một số nội dung học tập trong chương trình đào tạo thì cụ thể là bao nhiêu % môn học, môn đun, tỉn chỉ của chương trình được đào tạo tại địa điểm của Công ty? (theo điểm a, khoản 1, điều 8 của Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH) 3/ Chỉ tiêu tuyển sinh liên kết đào tạo giữa 2 đơn vị như trên sẽ nằm trong tổng chỉ tiêu được cấp theo đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trường CĐ Nghề Thừa Thiên Huế (tại trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo) hay như thế nào?
Trả lời:
(27/02/2023)

Về nội dung Quý doanh nghiệp hỏi, xin trao đổi như sau:

 1. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 14 Điều 1 Nghị định số 24/2022/NĐ-CP) thì “bổ sung địa điểm đào tạo ngoài địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp” là trường hợp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Trường hợp Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế liên kết với Công ty TNHH Hỗ trợ Giáo dục B&B để đặt lớp đào tạo tại địa điểm của Công ty, ngoài địa điểm được cơ quan có thẩm quyền cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN cho Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế thì Trường CĐN Thừa Thiên Huế phải thực hiện đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định.
 2. Hiện nay, theo quy định của pháp Luật GDNN về liên kết đào tạo hiện hành thì không quy định cụ thể tỷ lệ % thực hiện đào tạo một hoặc một số nội dung học tập trong chương trình đào tạo. Tuy nhiên, để được cấp giấy chứng nhận đăng ký/đăng ký bổ sung hoạt động GDNN tại địa điểm liên kết đào tạo thì các cơ sở GDNN phải đảm bảo đủ các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, chương trình, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo để thực hiện đào tạo các mô đun, môn học trong chương trình đào tạo theo quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 14 Điều 1 Nghị định số 24/2022/NĐ-CP) và quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 3. Tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH quy định: Chỉ tiêu tuyển sinh liên kết đào tạo nằm trong tổng chỉ tiêu được cấp theo đăng ký hoạt động GDNN của đơn vị chủ trì liên kết.

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • Phạm Thanh Hải - Tỉnh Sơn La (05/12/2022)

  Miễn giảm học phí

  Nội dung: Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Người vừa học văn hóa (THPT) vừa học nghề (trung cấp) có được miễn giảm học phí không?
 • Nguyễn Võ Thanh Sang - Tỉnh Bình Dương (28/11/2022)

  Sinh viên thuộc đối tượng theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP mà theo học hệ Vừa làm vừa học thì có được miễn giảm học phí?

  Nội dung: Sinh viên thuộc đối tượng theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Con thương binh, mồ côi, khuyết tật, dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn...) mà theo học hệ Vừa làm vừa học thì có được miễn giảm học phí theo quy định? Theo TT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn áp dụng NĐ 86/2015/NĐ-CP thì chỉ áp dụng với hình thức đào tạo chính quy. Nhưng đến Nghị định 81/2021/NĐ-CP thì không thấy đề cập đến hệ đào tạo?
 • Mai Nguyễn Đạt - (28/10/2022)

  Nghị định 81/2021/NĐ-CP

  Nội dung: Đối tượng sinh viên ngành y học dự phòng thuộc trường Đại học công lập, có thực hiện một số công việc trong Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.(Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH) Cụ thể: Ngành: Y tế và dược Điều kiện lao động loại V: 8.Diệt chuột, côn trùng và vi khuẩn gây bệnh. Điều kiện lao động loại IV: 2.Trực tiếp khám, điề...
 • Linh Thị Lâm - (27/10/2022)

  Việc thực hiện Chính sách hỗ trợ cho học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên Trung Cấp nghề, đồng thời học phổ thông tại TRung tâm GDNN-GDTXX

  Nội dung: Tôi đang công tác tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, tôi có 01 câu hỏi kính gửi Bộ LĐTBXH xem xét, trả lời giúp về chính sách cấp bù học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau: Tại Khoản 17, Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định đối tượng được miễn học phí “người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp”. Hiện nay tại Trung tâm Giáo dụ...
 • Phạm Thị Ngọc Trinh - (11/10/2022)

  Miễn giảm học phí

  Nội dung: Tôi xin hỏi về chế độ miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên theo Thông tư 81 năm 2021, trong thông tư có nói đối tượng được miễn học phí là Tốt nghiệp trung học cơ sở học lên trình độ trung cấp nhưng không nói rõ về thời gian tốt nghiệp. Vậy cho tôi hỏi là đối tượng chỉ cần tốt nghiệp THCS đi học trung cấp là được miễn học phí học nghề cho dù tốt nghiệp trước đó mấy năm hay là phải vừa tốt nghiệ...
 • Nguyễn Thị Đan - (06/10/2022)

  Đối tượng miễn giảm học phí

  Nội dung: Cho tôi hỏi người đồng thời học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông và học trung cấp có được hưởng chế độ miễn, giảm học phí theo đối tượng “Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp” theo quy định tại Khoản 7, Điều 15, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ hay không?
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HOÁ TÂN PHÁT - Thành phố Hà Nội (27/09/2022)

  Đào tạo chuyển giao công nghệ ngắn hạn

  Nội dung: 1. Công ty chúng tôi có đăng ký mã ngành 8599 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu: "Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Đào tạo về chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực điện, điện tử, có khí, tự động hóa, công nghiệp, nông nghiệp, y tế và đo lường; đào tạo chuyên môn về điện (Pháp nhân chỉ được kinh doanh một hoặc nhiều ngành nghề này khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và ...
 • Đào Xuân Nhật - Tỉnh Lai Châu (27/09/2022)

  Quy định của Bộ GD & ĐT về hệ Trung học nghề

  Nội dung: Tôi tốt nghiệp hệ Trung học nghề (hệ 3 năm, niên khóa 1994 - 1997), đầu vào là tốt nghiệp THCS. Trong bằng ghi: Xếp loại văn hóa: Trung bình; xếp loại chuyên môn: Trung bình, bậc thợ 3/6. Xin hỏi: Bằng của tôi có được công nhận tương đương trình độ THPT hay không? có dùng để được công nhận văn hóa THPT khi thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo hay không?
 • Phạm Thị Ngọc Trinh - (22/09/2022)

  Về vấn đề miễn giảm học phí đối với trường Cao đẳng

  Nội dung: Xin cho tôi hỏi về vấn đề miễn giảm học phí đối với trường Cao đẳng. Tôi đang phụ trách công việc về chế độ miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên tại trường Cao đẳng, và tôi xin hỏi là chế độ giảm 70% học phí đối với nhóm nghề nặng nhọc, độc hại theo Nghị định 81 có áp dụng đối với sinh viên trình độ trung cấp học liên thông lên trình độ Cao đẳng không?
 • Phạm Văn Hùng - Tỉnh Quảng Ninh (25/08/2022)

  Thẻ đào tạo học nghề sơ cấp của công an nghĩa vụ xuất ngũ

  Nội dung: Tôi là 1 chiến sĩ chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân, được biết sau khi ra quân sẽ được cấp thẻ đào tạo học nghề sơ cấp, nên tôi muốn hỏi Bộ là thẻ đó có áp dụng cho các trung tâm hướng nghiệp không? Nếu các trường dạy nghề, trung tâm hướng nghiệp không nhận thẻ đó thì tôi phải làm thế nào? Nếu giờ tôi nộp tiền học phí và có giấy xác nhận đã nộp tiền có dấu mộc củ...