BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

về việc trả lời việc giải quyết theo 01 chế độ?.

Nguyễn Vĩnh Phúc - (20/09/2022)

Nội dung:

ĐƠN PHẢN ÁNH (Về việc Sở LĐTB&XH Bình Thuận bị “Tê liệt” trong việc thực hiện chế độ đối với người có công với cách mạng vì Bộ LĐTB&XH chậm trả lời, lòng tin của người dân ngày càng “Cạn kiệt”. Kính gửi: Bộ Lao động Thương binh & XH Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc. Địa chỉ: KI. Đường Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận. ĐT: 090818064, emai: vinhphuc1953@gmail.com Sau khi phát hiện Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Thuận không giải quyết thêm chế độ mất sức lao động đối với Ông Nguyễn Quốc Việt. Tôi có đơn gửi và được Bộ LĐTB&XH trả lời như sau: Nếu đối tượng đủ điều kiện liên hệ với BHXH địa phương để được giải quyết. Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Thuận đã có công văn đề nghị Bộ LĐTB&XH trả lời (hướng dẫn thực hiên). Rất tiếc. Đến nay Sở LĐTB&XH Bình Thuận chưa nhận được trả lời của Bộ vì vậy đã bị “Tê liệt” trong việc thực hiện chế độ đối với Ông Việt. Trong khi đó. Đơn của tôi gửi cho Bộ trong vòng 15 ngày là được trả lời (kèm theo). Như vậy. Sở LĐTB&XH Bình Thuận bị “Tê liệt” trong việc thực hiện chế độ đối với người có công với cách mạng vì Bộ LĐTB&XH chậm trả lời, lòng tin của người dân ngày càng “Cạn kiệt”. Kính đề nghị Bộ LĐTB&XH xem xét và trả lời để Sở LĐTB&XH Bình Thuận giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng nói chung và Ông Việt nói riêng. Trân trọng cảm ơn./. Nguyễn Vĩnh Phúc
Trả lời:
(13/11/2022)
Phản ánh kiến nghị - Hỏi đáp PAKN.2022.12529 đã được chuyển tới Bộ phận Tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo để xử lý theo thẩm quyền

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ đối với người bị tù đày.

  Nội dung: Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét và chỉ đạo Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH sửa đổi Quyết định để cho đối tượng được hưởng chế độ tù đày theo qui định.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ tù đày.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và sửa đổi hoặc bổ sung Quyết định để cho đối tượng được hưởng chế độ tù đày theo qui định.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ cho người bị địch bắt tù đày.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và sửa đổi Quyết định để cho đối tượng trên được hưởng chế độ tù đày theo qui định. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ tù đày.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và sửa đổi Quyết định để cho đối tượng trên được hưởng chế độ tù đày theo pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc tìm thân nhân cho liệt sĩ.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc Phòng và các địa phương trong cả nước để tìm thân nhân cho liệt sĩ Tô Phụ. Đồng thời xử lý tập thể hay cá nhân đang hưởng chế độ đối với liệt sĩ và xử lý trách nhiệm tập thể hoặc cá nhân để xảy ra sự việc đáng tiếc như trên. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ cho thương binh.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH và chủ trì phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động cho các đối tượng trên theo Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ mất sức lao động cho thương binh.

  Nội dung: Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét và chỉ đạo Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH sửa đổi Quyết định Số: 108/QĐ-LĐTBXH và phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động cho các đối tượng trên theo Pháp lệnh và Nghị định của Chính phủ về thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ mất sức lao động cho thương binh.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và sửa đổi Quyết định Số: 108/QĐ-LĐTBXH và phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động cho các đối tượng trên theo Pháp lệnh và Nghị định của Chính phủ về thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc đề nghị công nhận liệt sĩ cho Ông Nguyễn Văn Lan.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH chủ trì và phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải - UBND tỉnh Hà Tĩnh – UBND tỉnh Quảng Bình để lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với Ông Lan theo qui định của pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ MSLĐ đối với thương binh.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và chủ động phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động cho các đối tượng trên theo Pháp lệnh và Nghị định của Chính phủ. Trân trọng cảm ơn./.