BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Trợ cấp tuất đối với người hưởng 2 chế độ (Thương binh và Chất độc hóa hóa học)

Nguyen - Thành phố Hà Nội (20/07/2022)

Nội dung:

Kính gửi Cơ quan Bộ,
Ba tôi đồng thời hưởng 2 chính sách Thương binh và Chất độc hóa học. Nay ba tôi đã mất và gia đình đã được hỗ trợ mai táng phí (do cơ quan BHXH chi trả) và trợ cấp tuất 3 tháng lương theo chế độ Thương binh (do cơ quan LĐ TB&XH chi trả).
Vậy xin phép hỏi, chế độ Chất độc hóa học của ba tôi gia đình tôi có được hỗ trợ gì không?
Trân trọng cảm ơn!
Trả lời:
(02/12/2022)

Tại khoản 4 Điều 6 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9/12/2022 quy định: “Người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng quy định tại khoản 12 Điều 16 và khoản 1 Điều 31 của Pháp lệnh này chét thì người tổ chức thực hiện mai táng được hưởng trợ cấp mai táng theo mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trường hợp thuộc nhiều đối tượng thì chỉ hưởng một trợ cấp mai táng.”

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chết được quy định tại khoản 6 Điều 31 Pháp lệnh Ưu đãi số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9/12/2022 quy định: “Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng hiện hưởng khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con đẻ đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.”

Đề nghị ông căn cứ theo hướng dẫn trên liên hệ với cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Cục Người có công trả lời ông được biết.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (10/12/2022)

  Về việc giải quyết chế độ đối với Thương binh đồng thời nghỉ mất sức lao động.

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH “Về việc Quan sáng dân vinh” – “Quan đần dân khổ” vì cán bộ thiếu trách nhiệm, thừa vô cảm trong việc giải quyết chế độ đối với Thương binh đồng thời nghỉ mất sức lao động mà không được hưởng thêm một chế độ theo Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ”. Kính gửi: Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc. Địa chỉ: KI. Đường Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận. Đ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (04/12/2022)

  Về việc giải quyết chế độ cho người có công với các mạng.

  Nội dung: “Nhân đọc tin: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức LĐ-TB&XH năm 2022 - https://plo.vn/huong-dan-danh-gia-xep-loai-cong-chuc-vien-chuc-ld-tbxh-nam-2022-post710496.html - Hãy xếp loại yếu kém và loại bỏ đối với số cán bộ “Thiếu trách nhiệm - Thừa vô cảm” trong việc tiếp nhận xứ lý đơn phản ánh của công dân”.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (03/12/2022)

  Về việc giải quyết chế độ cho thương binh đồng thời nghỉ mất sức lao động.

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH “Về việc Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ và Quyết định Số: 108/QĐ-LĐTBXH, ngày 15/02/2022 của Bộ LĐTB&XH đều “Quên” chế độ đối với thương binh đồng thời nghỉ hưởng mất sức lao động và đang được hưởng chế độ thương binh thì không được hưởng thêm chế độ mất sức lao động. Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc Địa chỉ: K1, Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (22/11/2022)

  Về việc giải quyết chế độ cho Ông Nguyễn Quốc Việt.

  Nội dung: “Phát hiện một sự thật “Động trời” ở Bình Thuận: Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ không được thực hiện trong việc giải quyết chế độ cho thương binh đồng thời nghỉ mất sức lao động mà không được hưởng thêm chế độ mất sức lao động vì cán bộ “Mơ hồ về chính trị, yếu kèm về chuyên môn, suy thoái về đạo đức và hại dân”. Sau khi phát hiện Ông Nguyễn Quốc Việt vừa thương ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - (14/10/2022)

  Một sự thật “Động trời” trong việc thực hiện Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH “Một sự thật “Động trời” trong việc thực hiện Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ: Bỏ sót đối tượng và Bộ LĐTB&XH trả lời cho đối tượng có biểu hiện của bệnh hoang tưởng (Ngáo đá) vì phải đến cơ quan BHXH không quản lý hồ sơ của đối tượng để giải quyết”. Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc. Địa chỉ: KI. Đường Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - (14/10/2022)

  Một sự thật “Động trời” trong việc thực hiện Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH “Một sự thật “Động trời” trong việc thực hiện Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ: Bỏ sót đối tượng và Bộ LĐTB&XH trả lời cho đối tượng có biểu hiện của bệnh hoang tưởng (Ngáo đá) vì phải đến cơ quan BHXH không quản lý hồ sơ của đối tượng để giải quyết”. Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc. Địa chỉ: KI. Đường Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - (10/10/2022)

  Về việc hướng dẫn văn bản thực hiệc Nghị định 131/2021.

  Nội dung: Kính gửi: Bộ LĐTB&XH Tôi có đơn phản ánh qua Cổng dịch vụ quốc gia và được Sở LĐTB&XH Bình Thuận trả lời (ngày 10/10/2022) như sau: Theo qui định tại khoản a, b – Mục 1 - điều 44 Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ không có qui định Thương binh đồng thời mất sức lao động thì được hưởng thêm một chế độ mất sức lao động (Chuyện thật như bịa). Trong khi đó. Căn cứ vào khoản 3 – Điều 45 - Nghị đ...
 • Nguyễn Thị Thu Trang - (06/10/2022)

  Chính sách với thân nhân người có công

  Nội dung: Bố tôi khi sống được hưởng chế độ lương hưu hàng tháng, chế độ địch bắt tù đày, chế độ chất độc màu da cam 65%. Vậy khi bố tôi qua đời thì chính sách tử tuất, tử thường cụ thể như thế nào. Những ai được hưởng chế độ tử thường và có được hưởng tử thường của cả 3 chính sách như khi bố tôi còn sống hay không ? Xin cảm ơn!
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - (04/10/2022)

  Về việc giải quyết thêm chế độ thương binh cho đối tượng đồng thời là bệnh binh hoặc MSLĐ.

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH “Phát hiện một sự thật “Động trời” khi Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ được ban hành, người có công với cách mạng đã oan, nay càng oan. Bởi vì. Cơ quan đề xuất và cơ quan thực hiện chế độ cho người có công đều “Mơ hồ về chính trị, yếu kém về chuyên môn, suy thoái về đạo đức và hại dân”. Kính gửi: Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc. Địa chỉ: KI. Đư...
 • Lê Hồng Hiếu - Tỉnh Bình Dương (27/09/2022)

  XIN TỔ QUỐC GHI CÔNG

  Nội dung: Kính gửi: Đảng, Chính Phủ, nhà nước CHXHVN. Tôi: Lê Hồng Hiếu. Đia chỉ: 82/61/10 đường Võ Thị Sáu khu phố Tây A phường Đông Hòa TP Dĩ An Bình Dương. Đt: 0939480742 E-mail: hieulexnk2015@gmail.com Theo tinh thần của Cục Chính Sách/Tổng Cục Chính Trị _BỘ QUỐC PHÒNG chỉ đạo Quân Khu 4 theo công văn 874/CS-TBLS ngày 04/05/2022 và công văn 1906/CS-TBLS yêu cầu xác minh trường hợp hy sinh của anh ruột tôi ( chết vì nguyên nhân nào); Đơn vị đã cấp giấy báo tử sĩ chưa?. Nay tôi ...