BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị không đầu tư dàn trải đối với các chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo

11/04/2019

Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: đối với các chính sách về an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ của nhà nước, cử tri đề nghị không hỗ trợ, đầu tư dàn trải, vì như vậy chính sách sẽ manh mún, khó thực hiện, không hiệu quả, ví dụ như chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ (Kiến nghị tại Kỳ 5, Quốc hội khóa XIV)

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin được trả lời cử tri như nhau:

Các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo hiện hành cũng như các chính sách liên quan khác về hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách dân tộc, chính sách bảo trợ xã hội và trợ giúp đột xuất, chính sách hỗ trợ cho các địa bàn khó khăn, vùng tái định cư thủy điện, ổn định dân di cư tự do...hiện nay đang tiếp tục được duy trì và được các cơ quan chức năng nghiên cứu, rà soát để tích hợp và ưu tiên nguồn lực triển khai, qua đó đã từng bước đảm bảo hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số... từng bước vươn lên thoát nghèo, tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nước sạch và vệ sinh, nhà ở, tiếp cận thông tin,...đảm bảo thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ của Nhà nước ngày một hiệu quả hơn.

Đối với kiến nghị về điều chỉnh chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ, đề nghị Văn phòng Chính phủ chuyển tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trả lời theo thẩm quyền.