BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

1.Gửi phản ánh kiến nghị

Bước 1: Truy cập vào hệ thống thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp tại địa chỉ https://bovoinddn.molisa.gov.vn/

Bước 2: Vào mục “Phản ánh kiến nghị,câu hỏi” và chọn “Gửi phản ánh-kiến nghị,câu hỏi” Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin theo mẫu

  • Lưu ý:

+ Trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc phải nhập

+ Có thể gửi kèm theo tài liệu đính kèm (cho phép chọn tối đa 3 file tài liệu đính kèm, nếu vượt quá 3 file thì phải nén vào file zip) thực hiện nút “Chọn tệpBước 4: Sau khi nhập thông tin đầy đủ theo mẫuchọn nút “Gửi kiến nghị

  • Lưu ý: Ghi lại mã phản ánh kiến nghị được gửi về thư điện tử (sử dụng để tra cứu khi có kết quả).
2.TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ,CÂU HỎI

Bước 1: Truy cập vào hệ thống thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp tại địa chỉ https://bovoinddn.molisa.gov.vn

Bước 2: Vào mục “Phản ánh-kiến nghị,câu hỏi” chọn “Tra cứu phản ánh-kiến nghị,câu hỏiBước 3: Nhập mã phản ánh-kiến nghị đã được gửi qua hòm thư điện tử hoặc tên người gửi/số điện thoại/thư điện tử vào ô “Từ khóachọn nút “Tìm kiếm”.

- Người dân/doanh nghiệp có thể tra cứu phản ánh-kiến nghị,câu hỏi theo đối tượng hoặc lĩnh vực.


Bước 4: Sau khi hiển thị kết quả tìm kiếm nhấp chuột vào mã phản ánh-kiến nghị để xem nội dung trả lời.