BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2023.0079 Chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp Nguyễn Anh Thư 10/03/2023 Đã trả lời
2 PAKN.2023.0084 Về việc công ty cù nhầy không chốt hợp đồng lao động cho nhân viên thai sản, ép nhân viên phải làm việc thêm 45 ngày Đỗ Thị Hương 16/03/2023 Đã trả lời
3 PAKN.2023.0060 Công ty Cổ phần Trần Doãn nợ lương Đỗ Quang Triều 25/02/2023 Đã trả lời
4 PAKN.2022.12675 Miễn giảm học phí Phạm Thanh Hải 05/12/2022 Đã trả lời
5 PAKN.20221206.0021 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Phạm Hoàng Phước 06/12/2022 Đã trả lời
6 PAKN.2022.12681 Hướng dẫn liên kết đào tạo theo hình thức đặt lớp đào tạo Công ty TNHH Hỗ trợ Giáo dục B&B 06/12/2022 Đã trả lời
7 PAKN.20221205.0034 Quá hạn trả kết quả Phạm Thị Mẫn 05/12/2022 Đã trả lời
8 PAKN.20221122.0037 Phản ánh về thủ tục liên quan đến lao động nước ngoài lê thị giang 29/11/2022 Đã trả lời
9 PAKN.2023.0003 giải đáp về quy định pháp luật liên quan đến việc đưa người lao động nước ngoài đi làm việc ở nước ngoài VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐÔNG QUANG 04/01/2023 Đã trả lời
10 PAKN.2023.0050 Tố Cáo Công ty Cung ứng nhân lực HÀ Thành giữ Bằng Cao Đẳng Đại học trái phép LỤC NGỌC SINH 15/02/2023 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/42