BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.20231113.0034 Doanh Nghiệp không đóng BHXH cho nhân viên cũng như không thanh toán lương Nguyễn Thị Tuyết Trinh 13/11/2023 Đã trả lời
2 PAKN.20231113.0057 CTY CP TM SX Tân Úc Việt không đóng bảo hiểm và nợ lương nhân viên Vương Phạm Mỹ Linh 13/11/2023 Đã trả lời
3 PAKN.20231113.0163 Tri trệ trả giấy tờ bảo hiểm NGUYỄN THÀNH TRUNG 13/11/2023 Đã trả lời
4 PAKN.2023.0429 Công ty không thanh toán tiền lương sau khi nghỉ việc Phùng Thị Quyên 15/11/2023 Đã trả lời
5 PAKN.2023.0430 công ty không trả tiền lương cho người lao động nghỉ việc Đinh Thị Lương 16/11/2023 Đã trả lời
6 PAKN.2023.0432 CÔNG TY KHÔNG TRẢ TIỀN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ NGHỈ VIỆC Nguyễn Thị Dung 16/11/2023 Đã trả lời
7 PAKN.2023.0435 Công ty không bố trí được việc làm ép người lao động viết đơn tự nguyện xin nghỉ mới giải quyết bảo hiểm Trần Duy Lễ 17/11/2023 Đã trả lời
8 PAKN.20231117.0007 Đi thực hiện dự bị động viên về bị công ty TNHH Đông Hải sa thải Trần Duy Lễ 17/11/2023 Đã trả lời
9 PAKN.20231117.0139 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và đầu tư Nhuận Tín đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Nguyễn thanh phong 17/11/2023 Đã trả lời
10 PAKN.2023.0449 Phản ánh về việc chốt sổ bảo hiểm xã hội Ngô Thị Khánh Linh 21/11/2023 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/108