BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Về việc giải quyết chế độ BHXH cho Ông Phạm Minh Hoa.

Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (22/01/2023)

Nội dung:

ĐƠN PHẢN ÁNH “Phát hiện một sự thật “Tàn nhẫn” và không thể “Tàn nhẫn” hơn trong việc giải quyết chế độ BHXH đối với Ông Phạm Minh Hoa vì Vụ trưởng Vụ BHXH Phạm Trường Giang và cán bộ Ngành LĐTB&XH “Mơ hồ về chính trị, yếu kém về chuyên môn, suy thoái về đạo đức và hại dân”. Kính gửi: Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc; Địa chỉ: KI – Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 0908180646, email: vinhphuc1953@gmail.com Theo đó. Ông Phạm Minh Hoa có thời gian công tác trên 20 năm (1972 – 1992) là đối tượng nghỉ việc theo Quyết định 176 của Hội đồng Bộ trưởng mà chưa được hưởng chế độ thôi việc và được UBND tỉnh Bình Thuận xác nhận về thời gian công tác và chưa được hưởng chế độ lúc đó. Đến nay, sau 31 năm kể từ ngày nghỉ việc (1992 – 2023) Ông vẫn chưa được giải quyết chế độ BHXH. Trong khi đó. Căn cứ vào vào Công văn 3595/LĐTBXH-BHXH, ngày 18/9/2020 của Bộ LĐTB&XH hướng dẫn tính thời gian công tác đối với người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01/01/1995. Theo đó, hướng dẫn tính thời gian công tác đối với người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01/01/1995, như sau: Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01/01/1995 nếu đủ điều kiện hưởng nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng BHXH. Bởi vì: Vụ trưởng Vụ BHXH Phạm Trường Giang trả lời Ông Phạm Minh Hoa đã nghỉ việc theo Quyết định 176 của Hội đồng Bộ trưởng thì không thuộc đối tượng hưởng chế độ BHXH theo qui định hiện hành là cố ý làm trái pháp luật. Đối với BHXH Việt Nam không căn cứ qui định của pháp luật để giải quyết chế độ cho Ông mà ăn theo nói leo theo Vụ trưởng Phạm Trường Giang để trả lời “Tào lao” trước khi có Công văn 3595/LĐTBXH-BHXH, ngày 18/9/2020 của Bộ LĐTB&XH. Tôi có phản ánh qua Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTB&XH như sau: PAKN.2022.12553 – PAKN.2022.12528 – PAKN.2021.8496 – PAKN.2022.12528 - PAKN.2020.4032 - - PAKN.2020.2841 - PAKN.2020.2884 - PAKN.2020.2882 - PAKN.2020.3956 - PAKN.2020.3972 - PAKN.2020.3993 - PAKN.2020.4014 - PAKN.2021.4218 - PAKN.2020.2746 - PAKN.20201004.0006 - PAKN.20201008.0004 - PAKN.20201014.0002 - PAKN.20201005.0010 - PAKN.20201014.0003 - PAKN.2022.12092 - PAKN.2022.12091 - PAKN.20210628.0065. Đến nay Bộ LĐTB&XH vẫn chưa giải quyết chế độ BHXH cho Ông và nhiều lần trả lời đã chuyển tới Bộ phận Tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo để xử lý theo thẩm quyền (Bộ phận này không bao giờ giải quyết và trả lời cho công dân”. Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và chỉ đạo BHXH Việt Nam và UBND tỉnh Bình Thuận giải quyết chế độ cho Ông Phạm Minh Hoa theo qui định. Trân trọng cảm ơn./. Nguyễn Vĩnh Phúc
Trả lời:
(08/02/2023)
Phản ánh kiến nghị - Hỏi đáp PAKN.2023.0024 đã được chuyển tới Bộ phận Tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo để xử lý theo thẩm quyền

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • Nguyễn Phương Hồng - (08/01/2024)

  Hỗ trợ chốt sổ cho NLĐ

  Nội dung: Tôi có làm việc tại công ty Hikari Japan và được đóng bảo hiểm từ T10/2023. Sau 1 thời gian làm việc, do công ty trả chậm lương lâu, không có kinh phí trang trải cuộc sống nên đến hết tháng 03/2023 tôi quyết định nghỉ việc. Nhưng đến nay qua kiểm tra VSSID thì hiện công ty chưa báo giảm và chốt sổ bảo hiểm cho tôi. Cụ thể, qua kiểm tra, tôi thấy công ty mới đóng BHXH đến hết tháng 11/2022 và nợ bảo hiểm đến nay. Tô...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (12/12/2023)

  Về việc giải quyết chế độ cho Ông Nguyễn Quốc Việt.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động cho Ông Việt theo Pháp lệnh và Nghị định của Chính phủ. Trân trọng cảm ơn./.
 • Vũ Thị Hải Yến - Thành phố Hà Nội (12/12/2023)

  Tôi muốn biết quy trình tiến hành về hồ sơ bảo hiểm xã hội chuyển đổi địa chỉ lên nơi cư trú mới

  Nội dung: Bố tôi là cựu chiến binh đang được hưởng chế độ theo quyết định 62. Trước đây bố tôi ở quê nay đã thay đổi địa chỉ về nơi cư trú mới nên tôi đã là thủ tục chuyển đổi bảo hiểm từ Thành phố Nam Định về địa chỉ mới thuộc quận Thanh Xuân. Nhưng đến nay đã 4 tháng tôi ra hỏi về tình hình hồ sơ đều không có thông tin? Vậy tôi phải ra đâu để hỏi ạ?
 • Trần Hoàng Hạ Vy - Thành phố Hồ Chí Minh (05/12/2023)

  Chậm chi trả tiền thai sản

  Nội dung: Vào 17/10/2023 tôi có nộp giấy chứng sinh cho CT TNHH E.B Phú Thạnh và công ty đã làm hồ sơ nộp cho BHXH quận Tân Phú .Nhưng cho đến nay đã gần 2 tháng, tôi vẫn chưa nhận được tiền thai sản, cũng như bất kỳ thông báo nào. Mã số BHXH của tôi là 7916367997. CMND: 024976282. CCCD:079193032327 Mong BHXH Việt Nam giải quyết sớm cho Tôi. Cảm ơn.
 • Lê Văn Thu - Tỉnh Bình Dương (02/12/2023)

  Hỏi về vấn đề nợ lương và nợ bảo hiểm xã hội

  Nội dung: Kính gửi Bộ Lao Động. Em làm được gần 3 năm và nghỉ việc từ ngày 20/8/2023 cho đến nay cty vẫn chưa giải quyết bảo hiểm và tiền lương t7,t8 và quyết định nghỉ việc cho em. Khi em tra cứu bảo hiểm xã hội thì chỉ thấy đóng được vài tháng đầu. Còn lại đang nợ bảo hiểm.thương thảo với phía cty thì hẹn 5 lần 7 lượt vẫn chưa thấy giải quyết. Bây giờ số cty gọi không nghe máy. Trường hợp nà...
 • Nguyễn Ngọc Tuấn Anh - Thành phố Hà Nội (23/11/2023)

  Tôi muốn báo cáo công ty cũ không làm các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội và trả sổ bảo hiểm xã hội cho tôi

  Nội dung: Hiện tại tôi đã nghỉ ở công ty cũ được 3 tháng. Hàng tháng đều liên tục yêu cầu công ty cũ xử lý bảo hiểm xã hội và trả sổ cho tôi nhưng lần nào cũng lấy lý do để không trả. Nên tôi muốn khiếu nại công ty cũ. Rất mong bộ lao động có thể hướng dẫn tôi xử lý trường hợp này
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (23/11/2023)

  Về việc giải quyết chế độ BHXH đối với Ông Phạm Minh Hoa.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết chế độ BHXH cho Ông Phạm Minh Hoa theo qui định. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (23/11/2023)

  Về việc giải quyết chế độ, chính sách cho người có công.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và phối hợp với BHXH Việt Nam phục hồi chế độ mất sức lao động “Dài hạn” cho các đối trên theo chính sách “Nhân văn” của Đảng và của nhà nước. Trân trọng cảm ơn./.
 • Ngô Thị Khánh Linh - Thành phố Hà Nội (21/11/2023)

  Phản ánh về việc chốt sổ bảo hiểm xã hội

  Nội dung: Dạ em chào admin của trang ạ , em có đi làm và nghỉ việc tại công ty cũ từ cuối tháng 4 nhưng đến nay công ty cũ không chốt sổ bảo hiểm cũng không trả sổ đến hôm nay sau thời gian em nói chuyện thì họ có trả sổ cho em nhưng chưa chốt sổ do công ty còn nợ tiền bảo hiểm , hiện tại em đã đi làm ở công ty mới và muốn được chốt sổ nhưng công ty cũ không chịu do họ còn nợ tiền bảo hiểm em thấy mọ...
 • Đinh Ngọc Loan - Thành phố Hồ Chí Minh (09/11/2023)

  Không nhận được tiền thai sản do công ty không đóng bảo hiểm cho người lao động

  Nội dung: Kính gửi Anh/ Chị Bộ Lao Động Và Thương Binh Xã Hội Tôi tên là Đinh Ngọc Loan, có mã số bảo hiểm số 7916297256, công tác tại Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM CAPITALAND, có MST: 0109721218 (pháp nhân cũ là Công Ty Cổ Phần Câu Lạc Bộ Kỳ Nghỉ Việt Nam) - Gọi tắt là Công Ty VVC. Hiện nay, Công ty VVC đã trốn không đóng bảo hiểm cho người lao động 6 tháng, tính từ tháng 4/2023 (trong khi đó tháng nào cũng trừ tiền bảo hiểm trong tiền lương của người ...