BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

- Các e học sinh thuộc đối tượng hộ nghèo và ở thôn bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi có được đồng thời được hưởng 2 chính sách không? 1. Miễn giảm học phí học nghề theo Khoản 17, Điều 15 Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trinh độ trung cấp) 2. Hỗ trợ chi phí học tập theo Khoản 3, 4 Điều 18 Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Hỗ trợ với mức 150.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách vở và các đồ dùng học tập khác)

Nguyễn Thị Tâm - Tỉnh Sơn La (11/08/2023)

Nội dung:

Kính gửi quý Bộ: Tôi là cán bộ 1 Trường TC nghề (Tư thục), phụ trách hướng dẫn, giải quyết các chế độ chính sách cho học sinh, hiện đang có 1 nội dung cần Bộ hướng dẫn: Đối tượng học sinh của trường là: vừa học chương trình giáo dục phổ thông của Trung tâm GDTX vừa học nghề của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có liên kết với trung tâm giáo dục thường xuyên để tổ chức đào tạo nghề tại Trung tâm GDTX. Với đối tượng học viên ở thôn bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi... bố mẹ thuộc diện hộ nghèo... Hiện học sinh học tại các trường TC, CĐ Công lập cũng liên kết đào tạo tại các trung tâm giáo dục thường xuyên giống như nhà trường đều đang được hưởng 2 chính sách và một số chính sách khác, đó là: 1. Miễn giảm học phí học nghề theo Khoản 17, Điều 15 Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trinh độ trung cấp) 2. Hỗ trợ chi phí học tập theo Khoản 3, 4 Điều 18 Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Hỗ trợ với mức 150.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách vở và các đồ dùng học tập khác)... Nhưng khi học sinh nhà trường mang hồ sơ để nộp phòng LĐTB&XH đề nghị cấp bù: Miễn giảm học phí học nghề theo Khoản 17, Điều 15 Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trinh độ trung cấp), thì phòng Lđ có đi ra soát tại Trung tâm GDTX các em thuộc hộ nghèo và ở thôn bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi thì các em này đã được chi trả Hỗ trợ chi phí học tập theo Khoản 3, 4 Điều 18 Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Hỗ trợ với mức 150.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách vở và các đồ dùng học tập khác). Và PLĐ kết luận 2 chính sách này là trùng chính sách, nên các em học sinh thuộc đối tượng trên chỉ được hưởng 1 trong 2 chính sách. Phụ huynh có kiến nghị nhờ nhà trường hỏi quý Bộ: - Các e học sinh thuộc đối tượng hộ nghèo và ở thôn bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi có được đồng thời được hưởng 2 chính sách không? 1. Miễn giảm học phí học nghề theo Khoản 17, Điều 15 Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trinh độ trung cấp) 2. Hỗ trợ chi phí học tập theo Khoản 3, 4 Điều 18 Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Hỗ trợ với mức 150.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách vở và các đồ dùng học tập khác) - Hai chính sách trên là 2 chính sách khác nhau hay là 1 chính sách? (2 chính sách có trùng nhau không?) Vì theo các phụ huynh cho rằng đây là 2 chính sách khác nhau: 1 chính sách là miễn giảm học phí học nghề, 1 chính sách là hỗ trợ chi phí học tập (hỗ trợ sách, vở và đồ dùng học tập chứ ko phải hỗ trợ về học phí); nên không thể gọi là trùng chính sách. Và trong Khoản 4 điều 20 Nghị định 81/2021/NĐ-CP: "Trường hợp có trùng lặp đối tượng chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Nghị định này với các văn bản quy phạm pháp luật khác đang thực hiện các mức hỗ trợ cao hơn thì được hưởng theo mức hỗ trợ cao hơn theo quy định tại văn bản phápluật khác". Theo đó chính sách miễn giảm Học phí hoặc chính sách hỗ trợ chi phí học tập có quy định ở 1 Văn bản QPPL khác ngoài NĐ 81/2021 thì sẽ hưởng mức hỗ trợ cao hơn...mới là đúng.
Trả lời:
(15/09/2023)
Về nội dung bạn hỏi, xin trao đổi như sau

Theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 18 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP thì đối tượng áp dụng gồm: “Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên” và chỉ áp dụng khi các đối tượng này học “chương trình giáo dục phổ thông”.

Theo quy định tại khoản 17  Điều 15 Nghị định 81/2021/NĐ-CP thì Nhà nước sẽ miễn học phí đối với: “Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp”. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp:

“2. Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên là từ 01 đến 02 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo.

Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ là thời gian tích lũy đủ số lượng mô-đun hoặc tín chỉ quy định cho từng chương trình đào tạo.

Người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, nếu có nguyện vọng tiếp tục học lên trình độ cao đẳng thì phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng văn hóa trung học phổ thông.”

Như vậy, người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp được nhà nước miễn học phí, và ai có nhu cầu học tiếp tục học lên trình độ cao đẳng thì phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng văn hóa trung học phổ thông theo quy định.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị bạn xác định cụ thể mục tiêu học tập của đối tượng để tránh lãng phí thời gian và cũng như tránh việc trục lợi chính sách của Nhà nước.

 


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • Công ty TNHH MZ VINA - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (07/02/2024)

  Chứng chỉ về thu hồi môi chất lạnh

  Nội dung: Theo Nghị định số 06/2022: "Kỹ thuật viên thực hiện lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị có chứa các chất được kiểm soát phải có văn bằng chứng chỉ phù hợp hoặc được cấp chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về thu gom và xử lý các chất được kiểm soát theo chương trình do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi nguyên xây dựng." 1. Công ty chúng tôi muốn ...
 • Nguyenthithu Thuy - Tỉnh Gia Lai (31/01/2024)

  Học bồi dưỡng CDNN giảng viên giáo dục nghề nghiệp

  Nội dung: Chào anh/chị, tôi đọc được thông tin sau: - Chứng chỉ CDNN giảng viên Đại học/ Cao đẳng: Từ ngày 19/04/2022, giảng viên Đại học/ Cao đẳng chỉ cần 01 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Tức là tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên Đại học/ Cao đẳng không còn yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên Đại học/ Cao đẳng riêng biệt cho từng hạng nữa. Mà ...
 • Nguyenthithu Thuy - Tỉnh Gia Lai (31/01/2024)

  Học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

  Nội dung: Xin chào anh/chị, tôi đọc được thông tin sau: - Chứng chỉ CDNN giảng viên Đại học/ Cao đẳng: Từ ngày 19/04/2022, giảng viên Đại học/ Cao đẳng chỉ cần 01 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Tức là tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên Đại học/ Cao đẳng không còn yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên Đại học/ Cao đẳng riêng biệt cho từng hạng nữa. ...
 • Vũ Văn Quảng - Tỉnh Thái Bình (31/01/2024)

  Về miễn giảm học phí theo khoản 17 Điều 15 Nghị định 81/2021/NĐ-CP

  Nội dung: Nghị định 81/2021/NĐ-CP không có Thông tư hướng dẫn cụ thể nên Khoản 17 Điều 15 hiện nay có hai cách hiểu (Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã biết) - Cách hiểu 1: Nếu học sinh đi học Trung học phổ thông để dự thi và nhận bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông đồng thời học tiếp lên trình độ Trung cấp thì không còn là người tốt nghiêp trung học cơ sở nữa ( không là đối tượng theo khoản 17 Điều 15) - Cách hiểu 2: Cứ là ngườ...
 • Đặng Đình Bảo Quyên - Thành phố Hồ Chí Minh (29/01/2024)

  Công nhận văn bằng Cao Đẳng nước ngoài (Pháp) để sử dụng tại Việt Nam

  Nội dung: Dựa theo Thông tư 34/2017/TT-BLĐTBXH Kính gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sau khi nộp đầy đủ hồ sơ cho bên VN-NARIC thì bên họ hồi âm cho mình công văn (file đính kèm) và yêu cầu Quyên liên hệ với bên Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội vì văn bằng của Quyên thuộc văn bằng cao đẳng công nghệ trong hệ thống giáo dục cộng hòa Pháp. Mong bên BLĐTBXH hỗ trợ hướng dẫn cho Quyên những thủ tục hồ sơ cần thiết để thực hiện việc cô...
 • Đặng Đình Bảo Quyên - Thành phố Hồ Chí Minh (29/01/2024)

  Công nhận văn bằng Cao Đẳng nước ngoài (Pháp) để sử dụng tại Việt Nam

  Nội dung: Kính gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sau khi nộp đầy đủ hồ sơ cho bên VN-NARIC thì bên họ hồi âm cho mình công văn (file đính kèm) và yêu cầu Quyên liên hệ với bên Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội vì văn bằng của Quyên thuộc văn bằng cao đẳng công nghệ trong hệ thống giáo dục cộng hòa Pháp. Mong bên BLĐTBXH hỗ trợ hướng dẫn cho Quyên những thủ tục hồ sơ cần thiết để thực hiện việc công nhận văn bằng Cao Đ...
 • NGUYỄN BÁ BẢO CHƯƠNG - Thành phố Hồ Chí Minh (29/01/2024)

  CÔNG NHẬN VĂN BẰNG DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP ĐỂ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

  Nội dung: Kính gửi Bộ Lao Động - Thương Binh & Xã Hội, Hiện tại, bằng cấp cao đẳng quốc tế của em được cấp bởi Ấn Độ. Do FPT liên kết và đào tạo tại Việt Nam. Tuy nhiên trên văn bằng chỉ thể hiện thông tin trường bên Ấn Độ chứ hoàn toàn không thể hiện thông tin liên quan đến tên trường FPT. Quý cơ quan cho em hỏi đối với trường hợp bằng cao đẳng quốc tế có thể quy đổi-công nhận văn bằng tại ...
 • Nguyễn Phước Lâm - Thành phố Hồ Chí Minh (24/01/2024)

  Chậm chi trả tiền hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp

  Nội dung: Tui nộp hồ sơ cho con tui để nhận tiền hỗ trợ học nghề từ ngày 27/10/2023 đến nay.Cán bộ phụ trách nhiều lần hứa hẹn để coi đến ngay gần 4 tháng tui vẫn chưa nhận được tiền.
 • Vàng Văn Tính - Tỉnh Đắk Lắk (23/01/2024)

  Điểm thi thế nào là đạt

  Nội dung: cho tôi hỏi trông thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy niên chế hoặc tín chỉ có quy định về học và thi lại tại Điều 14, khoản 1, điểm b là :Đã hết số lần dự thi kết thúc môn học, mô-đun theo quy định nhưng điểm thi chưa thuộc loại đạt; vậy cho tôi hỏi điểm thi thế nào là đạt theo tích lũy mô đun tín chỉ, và niên chế Xin cảm ơn
 • Phan Tấn Phước - Tỉnh Cà Mau (05/01/2024)

  Bồi dưỡng chức danh GDNN và xét thăng hạng

  Nội dung: 1. Đã có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giảng viên lý thuyết (hạng III), muốn thi/xét thăng hạng (lên hạng II) thì có phải bồi dưỡng lại chức danh theo Điều 4 của Thông tư 07/2023/TT-BLDTBXH không? 2. Trong phân công giờ chuẩn hàng năm cho giảng viên có giao thực hiện phần thực hành của các mô đun. Nhưng so sánh tất cả các tiêu chí xét thăng hạng từ giảng viên lý thuyết hạng III lên giảng viên lý thuyết hạng II (chưa đạt chứng chỉ kỹ năng nghề) thì tôi đạt, vậ...