BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Về việc giải quyết chế độ tù đày cho người có công với cách mạng.

Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (14/03/2024)

Nội dung:

Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh giải quyết chế độ tù đày cho hàng trăm người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày trước năm 1945 ở Hương Khê (Hà Tĩnh). Trân trọng cảm ơn./.
Trả lời:
(13/06/2024)

Kính gửi Công dân
Điều kiên, tiêu chuẩn người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày được quy định tại Điều 32 Pháp lệnh ưu đãi người có công số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Về căn cứ lập hồ sơ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày được quy dinh tại Điều 60 Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 do Chính phủ ban hành.
Đề nghị ông liên hệ với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương để được xem xét, hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền./.
Trân trọng!


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • Nguyễn Xuân Hòa - (23/04/2024)

  Về Ưu đãi người có công

  Nội dung: ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC (Trong học tập đối với sinh viên là Thương binh).
 • Lê Thị Yến - Tỉnh Gia Lai (04/04/2024)

  NCC cách mạng được hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh. Đang hưởng chế độ thương binh đề nghị thêm chế độ bệnh binh

  Nội dung: ​Kính gửi: Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội. Vào cuối tháng 3/2024, qua tin đồng đội của ba tôi được biết Người có công cách mạng được hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính Phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng. Tuy nhiên tôi và gia đì...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (18/03/2024)

  Về việc giải quyết chế độ, chính sách cho người có công.

  Nội dung: Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét và chỉ đạo Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH giải quyết chế độ tù đày cho hàng trăm người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày trước năm 1945 và hàng ngàn đối tượng là thương binh đồng thời nghỉ hưởng mất sức lao động theo qui định. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (18/03/2024)

  Về việc giải quyết chế độ tù đày cho người có công với cách mạng.

  Nội dung: Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét và chỉ đạo Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH giải quyết chế độ tù đày cho hàng trăm người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày trước năm 1945 ở Hương Khê (Hà Tĩnh) theo qui định. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (18/03/2024)

  Về việc giải quyết chế độ tù đày cho người có công với cách mạng.

  Nội dung: Kính đề nghị Chính phủ xem xét, chỉ đạo Bộ LĐTB&XH chủ trì và phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh giải quyết chế độ tù đày cho hàng trăm người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày trước năm 1945 ở Hương Khê (Hà Tĩnh). Trân trọng cảm ơn./.
 • Lò Văn Xoa - Tỉnh Sơn La (11/03/2024)

  Đề nghị hướng dẫn thay đổi thông tin người có công

  Nội dung: Bồ tôi là thương binh hạng 4/4 do Quân khu 2 cấp Giấy chứng nhận, tuy nhiên Giấy chứng nhận ghi tên là Lường Văn Phương, thực tế họ tên là Lò Văn Phương. Lý do: do cha mất sớm nên bố tôi đi theo mẹ lấy chồng mới từ năm 4 tuổi, lúc nhỏ đi học và khai sinh theo họ của bố dượng là họ LƯỜNG, tất cả giấy tờ tuỳ thân từ nhỏ cho đến lúc đi bộ đội đều mang tên LƯỜNG VĂN PHƯƠNG. Năm 1982 bố tôi chuyển ngành sang công tác bên dân ...
 • Lê thị ý - Tỉnh Thái Bình (19/02/2024)

  Trợ cấp

  Nội dung: Bố tôi là bệnh binh61%.nay ông đã mất mà bên thương binh xã hội xã nói là vợ ông không được hưởng chế độ gì.như vậy là đúng hay sai ạ .tôi rất mong được giải đáp thắc mắc vì bố tôi đã nhập ngũ chiến đấu trong chiến trường miền Nam 10 năm trời.ông có công lao rất lớn .nay ông 77 tuổi và đã mất
 • Nguyễn Tuấn Hà - (16/02/2024)

  Trợ cấp một lần cho người có công với cách mạng như thế nào?

  Nội dung: bố đẻ tôi là ông Nguyễn Huy Hồng sinh năm 1954 tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 1972 có 07 năm trong Quân Đội Nhân Dân, sau giải phóng 1977 chuyển sang làm lái xe CAND, tới khi nghỉ hưu mất ngày 15/11/2021 1. có bằng khen chứng nhận bên CA năm 2007 2. bảng gia đình vẻ vang xác nhận năm 1993, Xin hỏi: có được xem là người có công với cách mạng và được nhận trợ cấp một lần hay mai táng không?
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (17/01/2024)

  Đối tượng bị địch bắt tù đày trước 1945 mà nhà tù của đối tượng không có trong danh mục được Bộ LĐTB&XH ban hành thì có được hưởng chế độ tù đày hay không?.

  Nội dung: Hỏi: Đối tượng bị địch bắt tù đày trước 1945 mà nhà tù của đối tượng không có trong danh mục được Bộ LĐTB&XH ban hành thì có được hưởng chế độ tù đày hay không?. Theo đó. Hiện tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh có nhiều người tham gia kháng chiến, bị địch bắt tù đày, giam tại các nhà tù ở Hương Khê (Chu Lễ, Đô Khê) và đã được công nhận là người tham gia ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (09/01/2024)

  Về việc giải quyết chế độ cho thương binh.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động cho Ông Việt theo qui định. Trân trọng cảm ơn./.