BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Chứng chỉ về thu hồi môi chất lạnh

Công ty TNHH MZ VINA - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (07/02/2024)

Nội dung:

Theo Nghị định số 06/2022: "Kỹ thuật viên thực hiện lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị có chứa các chất được kiểm soát phải có văn bằng chứng chỉ phù hợp hoặc được cấp chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về thu gom và xử lý các chất được kiểm soát theo chương trình do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi nguyên xây dựng." 1. Công ty chúng tôi muốn được tham gia khóa đào tạo về thu gom và xử lý môi chất lạnh để chứng nhận này. Vậy thì công ty chúng tôi cần đăng ký như thế nào để tham gia đào tạo? 2. Trong trường hợp các kỹ thuật viên là người nước ngoài và đã có chứng chỉ đào tạo của nước ngoài. Vậy chúng tôi có thể trình chứng chỉ này lên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét để cho phép tạm sử dụng chứng chỉ này tại Việt Nam cho đến khi hoàn thành khóa đào tạo và được cấp chứng chỉ tại Việt Nam hay không? Trân trọng cảm ơn.
Trả lời:
(21/02/2024)

Chúng tôi ghi nhận kiến nghị của bạn và thông tin lại như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ thì người lao động làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến việc thu hồi môi chất độc hại cần có bằng cấp hoặc có chứng chỉ, chứng nhận được huấn luyện việc thu hồi các chất này. Tuy nhiên, hiện nay do chương trình đào tạo (khoảng 35 giờ bao gồm cả lý thuyết và thực hành) đã được xây dựng nhưng hiện đang trong quá trình nghiệm thu để chuyển cho các đơn vị có chức năng đào tạo thực hiện. Sau khi chương trình được nghiệm thu, cơ quan có thẩm quyền sẽ hướng dẫn các cơ sở đủ điều kiện (danh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp) tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để cấp chứng nhận cho người làm nghề.

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên - Môi trường đang tập trung hoàn thiện để sớm ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng nhận cho người lao động.

Trân trọng./.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực