BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Xin hỏi về việc đang là giảng viên 15.113 bị chuyển sang ngạch 01.003 ???

NGUYỄN HẢI NINH - Tỉnh Thái Nguyên (11/06/2024)

Nội dung:

Xin chào, tôi muốn hỏi là năm 2010 tôi đang là giảng viên dạy thực hành mã ngạch 15.113, xong sang đầu năm 2011 nhà trường có điều chuyển tôi về phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng của nhà trường và bố trí giảng dạy kiêm nhiệm.... Năm học 2012 tôi không biết từ lúc nào mà lãnh đạo nhà trường đã chuyển tôi về mã ngạch 01.003 (chuyên viên) và cắt mất các phụ cấp GV, phụ cấp thâm niên của tôi.... (do thời điểm đó tôi không biết được sẽ bị ảnh hưởng đến nay và cũng do lo sợ bị chèn ép lên không có tiếng nói để đòi hỏi quyền lợi của mình....), nay thấy có nhiều thay đổi do sắp xếp vị trí việc làm có nhiều ảnh hưởng đến quyền lợi, bản thân phấn đấu là 1 GV mà nhìn lại bị cắt vô cớ thấy bị thiệt thòi, tôi đã gặp lãnh đạo nhà trường và được lãnh đạo, tổ chức nhà trường thì được trả lời là do lịch sử để lại..., bản thân thấy cùng anh em trang lứa họ có đủ mà mình thiệt thòi nên tôi muốn hỏi là việc lãnh đạo nhà trường và tổ chức nhân sự tự ý chuyển đổi mã ngạch của tôi như vậy thì sai hay đúng và họ căn cứ vào đâu để cắt phụ cấp GV, phụ cấp thâm niên của tôi. Năm 2024 tôi có yêu cầu chuyển trả tôi về mã ngạch GV thì lại được trả lời không đủ điều kiện... Mong quý lãnh đạo Bộ xem xét trả lời giúp tôi. Tôi xin cám ơn.
Trả lời:
(08/07/2024)

Kính gửi Công dân!
- Về việc chuyển ngạch sang ngạch chuyên viên, mã ngạch 01.003 (thời điểm năm 2010-2011), việc sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 116/2003/NĐ-CP[1]. Theo đó, việc chuyển ngạch viên chức được thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP. Do không đủ thông tin cụ thể đối với trường hợp của nhà giáo, đề nghị nhà giáo nghiên cứu, báo cáo lãnh đạo nhà trường để làm rõ việc chuyển mã ngạch viên chức tại thời điểm thực hiện.

- Về phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (thời điểm năm 2011):

+ Phụ cấp ưu đãi (thời điểm năm 2011): Căn cứ khoản 1 và khoản 2 mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC[2] (hướng dẫn về phạm vi, đối tượng và điều kiện áp dụng hưởng phụ cấp ưu đãi), nhà giáo đang giữ ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003) được hưởng phụ cấp ưu đãi trong trường hợp nhà giáo thuộc biên chế trả lương trong các cơ sở giáo dục công lập đang làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm.

+ Phụ cấp thâm niên (thời điểm năm 2011): Căn cứ Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH[3] (hướng dẫn về đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP[4]), nhà giáo đang giữ ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003) được hưởng phụ cấp thâm niên trong trường hợp nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.

Do không đủ thông tin cụ thể đối với trường hợp của nhà giáo, đề nghị nhà giáo nghiên cứu, báo cáo lãnh đạo nhà trường để làm rõ việc hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên theo quy định.

- Về việc chuyển từ ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003) về ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (GDNN): Căn cứ Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP[5], người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ đề án vị trí việc làm của nhà trường được cấp thẩm quyền phê duyệt để quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền phân cấp (viên chức được xét chuyển chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được chuyển, viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp hiện giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới). Theo đó, đề nghị nhà giáo xem xét việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN quy định tại Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH[6], sự phù hợp của chức danh nghề nghiệp hiện giữ với vị trí việc làm tại đề án vị trí việc làm của nhà trường được cấp thẩm quyền phê duyệt để báo cáo hiệu trưởng xem xét, thực hiện việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp theo quy định.

 

[1] Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước

[2] Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

[3] Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

[4] Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

[5] Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

[6] Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • Vương Văn Thắng - Tỉnh Lạng Sơn (04/07/2024)

  Chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

  Nội dung: Kính thưa quỹ Bộ. Tôi có 1 câu hỏi như sau, mong đc giải đáp. Hiện tại Bộ đã ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BLĐTBXH ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Tôi hiểu rằng thông tư này không áp dụng đối với nhà giáo giảng dạy chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp..... Vậy cho tôi hỏ...
 • Sử Minh Thà - Tỉnh Bến Tre (04/07/2024)

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

  Nội dung: Dạ kính thưa, cho mình hỏi. Em mình tốt nghiệp chương trình kỹ sư trước 2019, khối lượng học tập lớn hơn 180 tín chỉ. Theo thông tư 05/2024 của bộ lao động quy định về chứng chỉ kỉ năng nghề vậy em mình có phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia khi có bằng kỹ sư không. Trân trọng cảm ơn.
 • Vương Văn Thắng - Tỉnh Lạng Sơn (04/07/2024)

  Chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của nhà giáo GDNN

  Nội dung: Kính thưa quỹ Bộ. Tôi có 1 câu hỏi như sau, mong đc giải đáp. Hiện tại Bộ đã ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BLĐTBXH ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Tôi hiểu rằng thông tư này không áp dụng đối với nhà giáo giảng dạy chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp..... Vậy cho tôi hỏ...
 • Thanh Hoa - Tỉnh Nghệ An (02/07/2024)

  Thăng hạng chức danh nghề nghiệp

  Nội dung: Kính gửi công thông tin Bộ LĐTB và XH. Tôi có câu hỏi rất mong được giải đáp liên quan đến thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức GDNN như sau: Tại điểm e, khoản 3 điều 6 Thông tư 07/2023 ngày 28/8/2023 của Bộ LĐTBXH có nêu tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ: Chủ trì thực hiện 01 (một) nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu với kết quả đạt yêu cầu trở lên hoặc là tác giả chính của 01 (một) ...
 • Từ Thanh Hiền - Thành phố Hồ Chí Minh (24/06/2024)

  Chương trình chuyển giao công nghệ cộng hòa liên bang Đức - AVESTOS

  Nội dung: Kính gửi Ban lãnh đạo, Tổng cục trưởng và các cấp liên quan, Tôi là sinh viên của lớp cao đẳng quản trị khách sạn tại trường Cao đẳng nghề Kiên Giang. Là lớp thuộc chương trình đào tạo nghề chuyển giao công nghệ cộng hòa Liên bang Đức từ năm 2019. Đến tháng 10 năm 2022 thì chương trình xảy ra vấn đề và không thể tổ chức thi tốt ngiệp và cấp bằng như dự kiến. Chúng tôi đã kiên nhẫn chờ đợi hướng khắc phục sự ...
 • Trương Tấn Thuận - Thành phố Hồ Chí Minh (22/06/2024)

  Học nghề sau khi xuất ngũ nghĩa vụ công an nhân dân

  Nội dung: Cho em hỏi là lúc xuất ngũ ra quân bên công an nhân dân năm 2022 em không nghe nói đến việc đào tạo nghề khi ra quân thì nay em muốn đăng ký đào tạo nghề thì có còn hiệu lực không ạ
 • Vương Văn Thắng - Tỉnh Lạng Sơn (20/06/2024)

  Tiêu chuẩn giảng viên GDNN hạng II, V.09.02.02

  Nội dung: Thưa quỹ Bộ, tôi có 1 câu hỏi như sau. Theo quy định tại TT07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023 Quy định về mã số, tiếu chuẩn....... Tại điểm g, mục 3, Điều 6 của thông tư có nêu "....hoặc đạt giải ba trở lên trong các cuộc thi, kỳ thi khác cấp tỉnh .." Tôi muốn hỏi là đối với giảng viên cơ quan tôi - đang là GV GDNN lý thuyết hạng III (v.09.02.03), chuyên ngành TDTT có đi thi bóng bàn và đạt giải của tỉnh tổ chức thì có đáp ứng tiêu chuẩn tại đi...
 • Hoàng Minh Huấn - Tỉnh Hải Dương (10/06/2024)

  Thông tư 01/2024

  Nội dung: Câu hỏi số 1. Điểm b, khoản 2, điều 5: Một tín chỉ được quy định tối thiểu bằng 15 giờ học lý thuyết; hoặc bằng 30 giờ thực hành, thí nghiệm, thảo luận; hoặc bằng 45 giờ thực tập, làm tiểu luận, bài tập lớn, đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Ví dụ môn: Giáo dục chính trị tôi xây dựng chương trình có tổng 75 giờ trong đó lý thuyết 45 giờ, thảo luận 25 giờ và thi/kiểm tra 5 giờ quy đổi sang số tín chỉ bằng 45/3+25/30=3,8 tín chỉ có đúng khô...
 • Võ Ngọc Nữ - Tỉnh Cà Mau (03/06/2024)

  Xét chuyển chức danh nghề nghiệp hạng II

  Nội dung: Theo Khoản 2, Điều 6, Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn trình độ, đào tạo "Giảng viên dạy lý thuyết có bằng thạc sĩ trở lên; giảng viên vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành có bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy và có văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn về kỹ năng nghề để dạy thực hành trình độ cao đẳng theo quy định chuẩn chuyên mô...
 • Vàng Văn Tính - Tỉnh Đắk Lắk (03/06/2024)

  Cấp chứng chỉ sơ cấp hay thường xuyên

  Nội dung: Cho tôi hỏi tại điều 4 thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Khối lượng kiến thức, kỹ năng tối thiểu đối với trình độ sơ cấp là 03 (ba) mô - đun đào tạo, với thời gian thực học tối thiểu là 300 giờ, được thực hiện từ 03 (ba) tháng đến dưới 01 (một) năm học. nhưng tại thông tư 05/2024/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đ...