BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Phòng Lao động- TB&XH huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương - Tỉnh Hải Dương (20/03/2023)

Nội dung:

Học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở vừa đi học văn hóa tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên vào các buổi sáng trong tuần (thuộc danh sách quản lý học văn hóa của trung tâm; diện đối tượng chính sách như con hộ nghèo, khuyết tật... đã được miễn giảm học phí tại trung tâm GDNN-GDTX); vừa học trung cấp nghề tại trung tâm vào buổi chiều 2 buổi trong tuần, do trường nghề liên kết đào tạo với trung tâm GDNN-GDTX thì có được hỗ trợ học phí theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ diện "Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp" không? Rất mong sớm nhận được sự quan tâm, trả lời của quý cơ quan.
Trả lời:
(12/04/2023)

Về nội dung bạn hỏi, xin thông tin như sau:

Về sự trùng lắp chính sách: Người học thuộc danh sách quản lý học văn hóa của trung tâm; thuộc diện đối tượng chính sách như con hộ nghèo, khuyết tật... đã được miễn, giảm học phí học văn hóa trung học phổ thông tại trung tâm GDNN-GDTX:  Đây là đối tượng thuộc chính sách đối với đối tượng học trình độ văn hóa trung học phổ thông. Đối với đối tượng đối với chính sách quy định tại khoản 17 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định với trình độ đào tạo trung cấp. Về bản chất đây là 2 trình độ đào tạo khác nhau trong hệ thống giáo dục quốc dân vì vậy không có sự trùng lắp chính sách.

Về chính sách miễn học phí đối với Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 62 Luật giáo dục nghề nghiệp và khoản 17 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP: Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp được miễn học phí. Đây là chính sách của nhà nước để thu hút và khuyến khích người học tham gia khóa đào tạo trình độ trung cấp sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở theo chủ trương của Đảng (Chỉ thị số 10-CT/TƯ ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị) nhằm giúp người học có kỹ năng nghề nghiệp nhằm tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm.

Việc tổ chức đào tạo phải được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp: “2. Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên là từ 01 đến 02 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo. Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ là thời gian tích lũy đủ số lượng mô-đun hoặc tín chỉ quy định cho từng chương trình đào tạo. Người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, nếu có nguyện vọng tiếp tục học lên trình độ cao đẳng thì phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng văn hóa trung học phổ thông.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp:

“2. Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên là từ 01 đến 02 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo.

Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ là thời gian tích lũy đủ số lượng mô-đun hoặc tín chỉ quy định cho từng chương trình đào tạo.”

Do đó, để tránh gây lãng phí (thời gian và tiền) cũng như tránh việc trục lợi chính sách của nhà nước, nhà trường cần tổ chức đào tạo theo đúng quy định (hình thức tổ chức đào tạo, thực hiện quy định về đào tạo ngoài trụ sở, chính sách đối với đối tượng theo quy định...) cũng như yêu cầu người học xác định rõ nhu cầu, mục tiêu của bản thân để lựa chọn khóa đào tạo cho phù hợp.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực