BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Phòng Lao động- TB&XH huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương - Tỉnh Hải Dương (20/03/2023)

Nội dung:

Học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở vừa đi học văn hóa tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên vào các buổi sáng trong tuần (thuộc danh sách quản lý học văn hóa của trung tâm; diện đối tượng chính sách như con hộ nghèo, khuyết tật... đã được miễn giảm học phí tại trung tâm GDNN-GDTX); vừa học trung cấp nghề tại trung tâm vào buổi chiều 2 buổi trong tuần, do trường nghề liên kết đào tạo với trung tâm GDNN-GDTX thì có được hỗ trợ học phí theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ diện "Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp" không? Rất mong sớm nhận được sự quan tâm, trả lời của quý cơ quan.
Trả lời:
(12/04/2023)

Về nội dung bạn hỏi, xin thông tin như sau:

Về sự trùng lắp chính sách: Người học thuộc danh sách quản lý học văn hóa của trung tâm; thuộc diện đối tượng chính sách như con hộ nghèo, khuyết tật... đã được miễn, giảm học phí học văn hóa trung học phổ thông tại trung tâm GDNN-GDTX:  Đây là đối tượng thuộc chính sách đối với đối tượng học trình độ văn hóa trung học phổ thông. Đối với đối tượng đối với chính sách quy định tại khoản 17 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định với trình độ đào tạo trung cấp. Về bản chất đây là 2 trình độ đào tạo khác nhau trong hệ thống giáo dục quốc dân vì vậy không có sự trùng lắp chính sách.

Về chính sách miễn học phí đối với Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 62 Luật giáo dục nghề nghiệp và khoản 17 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP: Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp được miễn học phí. Đây là chính sách của nhà nước để thu hút và khuyến khích người học tham gia khóa đào tạo trình độ trung cấp sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở theo chủ trương của Đảng (Chỉ thị số 10-CT/TƯ ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị) nhằm giúp người học có kỹ năng nghề nghiệp nhằm tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm.

Việc tổ chức đào tạo phải được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp: “2. Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên là từ 01 đến 02 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo. Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ là thời gian tích lũy đủ số lượng mô-đun hoặc tín chỉ quy định cho từng chương trình đào tạo. Người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, nếu có nguyện vọng tiếp tục học lên trình độ cao đẳng thì phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng văn hóa trung học phổ thông.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp:

“2. Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên là từ 01 đến 02 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo.

Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ là thời gian tích lũy đủ số lượng mô-đun hoặc tín chỉ quy định cho từng chương trình đào tạo.”

Do đó, để tránh gây lãng phí (thời gian và tiền) cũng như tránh việc trục lợi chính sách của nhà nước, nhà trường cần tổ chức đào tạo theo đúng quy định (hình thức tổ chức đào tạo, thực hiện quy định về đào tạo ngoài trụ sở, chính sách đối với đối tượng theo quy định...) cũng như yêu cầu người học xác định rõ nhu cầu, mục tiêu của bản thân để lựa chọn khóa đào tạo cho phù hợp.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • Hoàng Minh Huấn - Tỉnh Hải Dương (05/04/2024)

  Chuyển ngạch nhân viên sang giảng viên giáo giáo dục nghề nghiệp

  Nội dung: Năm 2013 tôi thi ngạch nhân viên trường cao đẳng nghề 01.003 Năm 2015 tôi có đầy đủ bằng cấp chứng chỉ và Hiệu trưởng ra quyết định chuyển tôi về làm giảng viên khoa Điện hưởng và hiện nay vẫn hưởng đầy đủ phụ cấp thâm niên, các phụ cấp khác của giảng viên, bảo hiểm đóng Giảng viên điện công nghiệp. Nếu đến 1/7/2024 xếp vị trí việc làm mới tôi có được xếp vào ngạch giảng viên giáo dục nghề nghiệp V09.02.03 ...
 • Hà Thị Sọn - Tỉnh Điện Biên (04/04/2024)

  Chuyển hạng chức danh nghề nghiệp

  Nội dung: Từ 01/6/2022 em đã được xếp vào hạng chức danh GIáo viên Giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng 3 mã số V.09.02.08 và bây giờ vị trí cũ không phù hợp em có nhu cầu chuyển lên chức danh Giáo viên Giáo dục nghề nghiệp lý thuyết mã số V.09.02.07 về điều kiện, tiêu chuẩn đào tạo bồi dưỡng em đã đáp ứng. Nhưng ở điểm e khoản 3 Điều 11 Thông tư 07/TT-BLĐTB&XH có hiệu lực từ ngày 15/10/2023 hướng dẫn "Viên chức thăng hạng lên chức danh giáo viên giáo dụ...
 • Phạm Thị Thu Thanh - Thành phố Hồ Chí Minh (03/04/2024)

  Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp

  Nội dung: Tôi là giáo viên trường trung cấp, tôi đang giữ ngạch Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III, tôi có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II, thì theo quy định tại Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH thì tôi có phải học chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp không ạ.
 • Võ Hoài Phương - Tỉnh Khánh Hòa (03/04/2024)

  Đề nghị bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản hướng dẫn xét chuyển chức danh nghề nghiệp cùng hạng.

  Nội dung: Tôi đang là giáo viên giáo dục nghề nghiệp dạy thực hành hạng III và đã đủ các điều kiện để được xét chuyển chức danh nghề nghiệp qua giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III. Ngày 22/4/2022 tôi cũng đã có câu hỏi về nội dung liên quan đến việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp (mã PAKN; PAKN.2022.12148) và cũng đã được quý Bộ trả lời với nội dung được phép chuyển và nội dung xếp lương sau khi chuyển không đ...
 • Huỳnh Như - Thành phố Hồ Chí Minh (02/04/2024)

  Xác thực bằng cao đẳng

  Nội dung: Tôi có thời gian đi du học ở Úc và hiện tại tôi cần xác nhận bằng cao đẳng do trường cao đẳng bên Úc cấp. Xin hỏi quy trình và hồ sơ xác nhận bằng như thế nào và nộp đến đâu, dưới hình thức nào ạ?
 • Phạm Minh Tâm - Thành phố Hà Nội (02/04/2024)

  Tôi muốn hỏi account truy cập vào http://qltuyensinh.gdnn.gov.vn/

  Nội dung: Tôi muốn hỏi các trường cao đẳng nghề muốn truy cập vào trang http://qltuyensinh.gdnn.gov.vn/ theo quy định về chế độ báo cạo tại Điều 20 của Thông tư 05/2021 quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình đố trung cấp, trình độ cao đẳng, thì lấy account và mật khẩu ở đâu? Đơn vị nào cấp account và mật khẩu để các trường truy cập trang trên. Xin cảm ơn!
 • Hà Thị Sọn - Tỉnh Điện Biên (01/04/2024)

  Chuyển chức danh nghề nghiệp

  Nội dung: Từ 01/6/2022 em đã được xếp vào hạng chức danh GIáo viên Giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng 3 mã số V.09.02.08 và bây giờ vị trí cũ không phù hợp em có nhu cầu chuyển lên chức danh Giáo viên Giáo dục nghề nghiệp lý thuyết mã số V.09.02.07 về điều kiện, tiêu chuẩn đào tạo bồi dưỡng em đã đáp ứng. Nhưng ở điểm e khoản 3 Điều 11 Thông tư 07/TT-BLĐTB&XH có hiệu lực từ ngày 15/10/2023 hướng dẫn "Viên chức thăng hạng lên chức danh giáo viên giáo dụ...
 • Vương Thắng - Tỉnh Lạng Sơn (29/03/2024)

  Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức GDNN hạng II

  Nội dung: Thưa quý Bộ, tại Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023. Cụ thể tại điểm a, khoản 2, Điều 6: Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính - Mã số: V.09.02.02 có nêu: 2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng a) Giảng viên dạy lý thuyết có bằng thạc sĩ trở lên; giảng viên vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành có bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy và có văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đ...
 • Nguyễn Văn Đức - Tỉnh Bắc Giang (27/03/2024)

  Trường cũ không xác nhận thông tin cho cựu sinh viên

  Nội dung: - Em có Học qua trường cao đẳng nghề công nghệ và kinh tế Hà Nội (Hacotab) đã tốt nghiệp học kỳ 2011 - 2014 có bằng và bảng điểm xác nhận đã hoàn thành khóa học - Năm 2018 trường có thây đổi cơ cấu đổi tên trường thành Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội là trường công lập trực thuộc bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được thành lập theo quyết định số 594/QĐ-LĐTBXH năm 2010 có chức năng đào tạo trình ...
 • Khưu Thành Thuận - Thành phố Hồ Chí Minh (26/03/2024)

  Hỏi về hồ sơ công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

  Nội dung: Kính gửi ông/bà, Tôi muốn hỏi về quy trình và hồ sơ cần thiết để được công nhận văn bằng hệ cao đẳng. Tôi hiện đang giữ một văn bằng cao đẳng sau thời gian du học ở nước Canada. Xin cho tôi hỏi tôi cần phải gửi đơn từ và hồ sơ gì để được công nhận văn bằng. Ngoài ra, tôi hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh, xin cho tôi hỏi tôi nên gửi hồ sơ đến ai và về địa chỉ nào ...