BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Về miễn giảm học phí theo khoản 17 Điều 15 Nghị định 81/2021/NĐ-CP

Vũ Văn Quảng - Tỉnh Thái Bình (31/01/2024)

Nội dung:

Nghị định 81/2021/NĐ-CP không có Thông tư hướng dẫn cụ thể nên Khoản 17 Điều 15 hiện nay có hai cách hiểu (Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã biết) - Cách hiểu 1: Nếu học sinh đi học Trung học phổ thông để dự thi và nhận bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông đồng thời học tiếp lên trình độ Trung cấp thì không còn là người tốt nghiêp trung học cơ sở nữa ( không là đối tượng theo khoản 17 Điều 15) - Cách hiểu 2: Cứ là người tốt nghiệp Trung học cơ sở sau đó tham gia lớp học trình độ Trung cấp là thuộc đối tượng theo khoản 17 Điều 15 bất kể đồng thời họ học Trung học phổ thông sau đó học đại học không cần quan tâm, cứ hỗ trợ học phí học Trung cấp. Vậy Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có ý kiến như thế nào đề nghị ban hành văn bản để các địa phương thống nhất thực hiện.
Trả lời:
(20/02/2024)

Về ý kiến của Bạn, xin trao đổi như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 62 Luật giáo dục nghề nghiệp thì đối tượng được nhà nước miễn học phí là: “Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp”. Mục tiêu của chính sách nhằm đẩy mạnh phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học nghề theo tinh thần chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn, trong đó có mục tiêu: “phấn đấu có ít nhất 30% học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề” vào năm 2020.

Với 2 cách hiểu theo ý kiến của Bạn không sai tuy nhiên cần lưu ý một số vấn đề sau:

Việc tổ chức đào tạo phải được thực hiện theo đúng quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp: “2. Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên là từ 01 đến 02 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo. Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ là thời gian tích lũy đủ số lượng mô-đun hoặc tín chỉ quy định cho từng chương trình đào tạo. Người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, nếu có nguyện vọng tiếp tục học lên trình độ cao đẳng thì phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng văn hóa trung học phổ thông.”

Việc hưởng chính sách phải bảo đảm thực hiện theo đúng quy định tại Điều 20 Nghị định số 81 về  cơ chế miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ đóng học phí, trong đó lưu ý khoản 6 Điều này.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực