BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Công nhận văn bằng Cao Đẳng nước ngoài (Pháp) để sử dụng tại Việt Nam

Đặng Đình Bảo Quyên - Thành phố Hồ Chí Minh (29/01/2024)

Nội dung:

Kính gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sau khi nộp đầy đủ hồ sơ cho bên VN-NARIC thì bên họ hồi âm cho mình công văn (file đính kèm) và yêu cầu Quyên liên hệ với bên Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội vì văn bằng của Quyên thuộc văn bằng cao đẳng công nghệ trong hệ thống giáo dục cộng hòa Pháp. Mong bên BLĐTBXH hỗ trợ hướng dẫn cho Quyên những thủ tục hồ sơ cần thiết để thực hiện việc công nhận văn bằng Cao Đẳng của Quyên . Đặng Đình Bảo Quyên
Trả lời:
(20/02/2024)

Về nội dung bạn hỏi xin trao đổi như sau:

Hiện nay, việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 34/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp.

Đề nghị bạn nghiên cứu để làm hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng theo quy định (tham khảo thêm tại file đính kèm).


Những câu hỏi cùng lĩnh vực