BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Chậm chi trả tiền hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp

Nguyễn Phước Lâm - Thành phố Hồ Chí Minh (24/01/2024)

Nội dung:

Tui nộp hồ sơ cho con tui để nhận tiền hỗ trợ học nghề từ ngày 27/10/2023 đến nay.Cán bộ phụ trách nhiều lần hứa hẹn để coi đến ngay gần 4 tháng tui vẫn chưa nhận được tiền.
Trả lời:
(20/02/2024)

Nội dung Ông/Bà nêu thuộc trách nhiệm của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (cấp Quận/huyện). Đề nghị Ông/Bà làm việc với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định để được giải quyết./.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực