BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Cắt lương hàng tháng với thuyền viên

VŨ HỒNG TIẾN - Thành phố Hải Phòng (09/03/2023)

Nội dung:

Kính gửi! Tôi có vấn đề xin được giải đáp. Tôi là thuyền viên, khi làm việc trên tàu và chủ tàu nước ngoài qua các trung tâm môi giới( trung tâm thuyền viên TTTV) . Trước khi xuống tàu làm việc tôi kí 2 hợp đồng : 1 hợp đồng với chủ tàu(3800USD), 1 hợp đồng với TTTV(3200USD). TTTV lấy 600USD hàng tháng, có trường hợp còn nhiều hơn. Vậy số tiền chênh lệch mà TTTV lấy từ lương của tôi có đúng theo quy định, nào không?
Trả lời:
(28/08/2023)
Về nguyên tắc, việc ký hai hợp đồng có hai mức tiền lương khác nhau cho một công việc như tình huống bạn nêu là không đúng. Nếu trung tâm thuyền viên bạn nói đến là một doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì đơn vị này có thể thu của bạn tiền phí dịch vụ và một số chi phí mà theo thỏa thuận bạn là người phải chịu (như khám sức khỏe, tiền visa...) theo quy định của pháp luật, tuy nhiên việc thu tiền của người lao động phải được ghi trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký với bạn với tên gọi các khoản thu cụ thể, lưu ý: tại Hợp đồng này, mức tiền lương sẽ vẫn thống nhất với mức tiền lương của hợp đồng lao động ký với chủ tàu.

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực