BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Điểm thi thế nào là đạt

Vàng Văn Tính - Tỉnh Đắk Lắk (23/01/2024)

Nội dung:

cho tôi hỏi trông thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy niên chế hoặc tín chỉ có quy định về học và thi lại tại Điều 14, khoản 1, điểm b là :Đã hết số lần dự thi kết thúc môn học, mô-đun theo quy định nhưng điểm thi chưa thuộc loại đạt; vậy cho tôi hỏi điểm thi thế nào là đạt theo tích lũy mô đun tín chỉ, và niên chế Xin cảm ơn
Trả lời:
(20/02/2024)

Về nội dung bạn hỏi, xin trao đổi như sau:

Đối với điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ có thể có điểm trên và dưới 5 (thang điểm 10) để khi tính điểm trung bình trung có kết quả từ 5 trở lên được coi là điểm đạt.

Đối với điểm thi hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp phải có kết quả từ 5 trở lên theo thang điểm 10 được coi là điểm đạt.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực