BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Tiếp thu kiến nghị của cử tri các tỉnh về xem xét, sửa đổi Luật Người cao tuổi

14/03/2019

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh: Quảng Trị, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, Bắc Giang, Bến Tre, Bình Thuận, Phú Yên, Bạc Lieu do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 470/BDN ngày 15/11/2018, nội dung kiến nghị:

"Tại điểm b, khoản 5, Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định: “Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng” được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Qua tiếp xúc cử tri tại miền núi, cử tri đề nghị bổ sung, sửa đổi quy định này như sau: Đối với người dân ở các xã địa bàn khó khăn, miền núi có tuổi thọ trung bình thấp thì người từ đủ 75 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng" (Kiến nghị số 44 - tỉnh Quảng Trị).

"Theo Nghị định 136/ND-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, trợ giúp xã hội đột xuất; hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng và chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội và nhà xã hội, đề nghị quy định đối với nam là trên 80 tuổi, đổi với nữ là trên 75 tuổi, vì trong luật lao động quy định nữ nghỉ hữu trước nam” (Kiến nghị số 45 - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

"Đa số cử tri tiếp tục đề nghị hạ tuổi hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi từ 80 xuống 75 tuổi và người đi 80 tuổi không phân biệt được hưởng chế độ chính sách, hưu trí,... đều được hưởng trợ cấp xã hội công bằng như nhau" (Kiến nghị số 46 - tỉnh Vĩnh Long, Bắc Giang, Bến Tre, Bình Thuận, Phú Yên, Bạc Liêu))

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau: 1. Về kiến nghị hạ tuổi hưởng trợ cấp xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật Người cao tuổi.

2. Về kiến nghị người cao tuổi từ 80 tuổi đều được hưởng trợ cấp xã hội không phân biệt đang hưởng chính sách, hưu trí

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Luật Người cao tuổi thì đối tượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng. Đây là chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có nguồn thu nhập như lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng nhằm hỗ trợ người cao tuổi bớt khó khăn trong cuộc sống, không phải là chính sách “ưu đãi" người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên nói chung.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá kỹ vấn đề này để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật Người cao tuổi.