BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Theo quy định của Luật Người cao tuổi, ngày 06 tháng 6 hằng năm là Ngày người cao tuổi Việt Nam

31/05/2019

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 470/BDN 15/11/2018, nội dung kiến nghị: "Cần tổ chức ngày kỷ niệm (ngày người cao tuổi) để mọi người ghi nhớ,..."

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Người cao tuổi, ngày 06 tháng 6 hằng năm là Ngày người cao tuổi Việt Nam. Để hưởng ứng ngày người cao tuổi Việt Nam, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam đều tổ chức kỷ niệm ngày người cao tuổi Việt Nam để các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội quan tâm chăm sóc và động viên người cao tuổi tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm, giá trị tinh thần cho thế hệ kế tiếp.