BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Nghiên cứu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về điều kiện, trường hợp nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn và những trường hợp nghỉ hưu cao ở tuổi cao hơn cho một số đối tượng

20/03/2020

Cử tri tỉnh Hải Dương gửi kiến nghị như sau: Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi, trong đó có nội dung quy định về độ tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam là 62 tuổi và 60 tuổi đối với lao động nữ. Nhiều cử tri băn khoăn về đối tượng, ngành nghề (các đối tượng là công nhân, lao động trực tiếp trong khu vực sản xuất, dịch vụ và một số ngành nghề đặc thù như: giáo viên mầm non, tiểu học, người làm trong lĩnh vực nghệ thuật.), lộ trình, chế độ và cách thức triển khai thi hành luật. Do vậy, cử tri đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm ban hành văn bản hướng dẫn đối với từng ngành, nghề, đối tượng cụ thể; về lộ trình thực hiện và có chính sách ưu đãi, hỗ trợ phù hợp đối với người lao động thuộc đối tượng điều chỉnh của luật.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, các vấn đề, kiến nghị cử tri nêu trên đã được Chính phủ báo cáo và được các đại biểu quốc hội thảo luận, xem xét kỹ lưỡng và cân nhắc nhiều chiều, bảo đảm không gây sốc cho thị trường lao động, có thời gian cho người lao động và người sử dụng lao động thích ứng dần với quy định mới, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu, phù hợp với tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và thất nghiệp.

Trên cơ sở cân nhắc và quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã quyết định nâng tuổi nghỉ hưu chung lên 62 tuổi đối với nam, 60 tuổi đối với nữ trong điều kiện lao động bình thường.

 Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi. Trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn quy định nêu trên.

 Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Hiện nay, Chính phủ đang nghiên cứu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về điều kiện, trường hợp nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn và những trường hợp nghỉ hưu cao ở tuổi cao hơn cho một số đối tượng trên cơ sở các nguyên tắc đã được Bộ luật Lao động năm 2019 quy định.

Đối với một số công việc có tính chất đặc thù như xiếc, thể thao, nghệ thuật sân khấu, giáo viên mầm non…sẽ được quy định theo hướng: khi hết tuổi nghề làm công việc đặc thù thì người lao động sẽ được đào tạo để chuyển đổi sang nghề nghiệp khác phù hợp với độ tuổi, trường hợp không chuyển đổi nghề nghiệp được thì có quyền nghỉ hưu sớm.

Đối với trường hợp nghỉ hưu ở tuổi cao hơn thực chất đang áp dụng cho khu vực Nhà nước và được thực hiện theo quyết định, chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng (như: Thứ trưởng và tương đương là nữ, Giáo sư, Phó Giáo sư các cơ sở công lập, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,…).