BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời về hạ tuổi hưởng trợ cấp xã hội

11/06/2021

Tại nội dung Công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 được Ban Dân nguyện chuyển đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cử tri TP. Hà Nội đề nghị nghiên cứu hàng năm có chế độ tặng quà cho các cụ từ 100 tuổi trở lên vào Ngày quốc tế người cao tuổi 1/10, đồng thời nghiên cứu hạ độ tuổi hưởng chế độ trợ cấp cho người cao tuổi chưa được hưởng các chế độ từ ngân sách nhà nước xuống 75 tuổi.

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

- Về nghiên cứu hàng năm có chế độ tặng quà cho các cụ từ 100 tuổi trở lên vào Ngày quốc tế người cao tuổi 1/10:

Tại Điều 21 Luật Người cao tuổi quy định người thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà; người thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chúc thọ và tặng quà; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với Hội người cao tuổi tại địa phương, gia đình của người cao tuổi tổ chức mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên vào một trong các ngày sau đây:

- Ngày người cao tuổi Việt Nam;

- Ngày quốc tế người cao tuổi;

- Tết Nguyên đán;

- Sinh nhật của người cao tuổi.

Như vậy, để tặng quà cho các cụ từ 100 tuổi trở lên vào Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10 thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với Hội người cao tuổi tại địa phương tổ chức mừng thọ, tặng quà cho người cao tuổi.

- Về hạ tuổi hưởng trợ cấp xã hội xuống 75 tuổi:

Ngày 15/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP), trong đó đã quy định “Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc quy định tại điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn” được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021, sẽ góp phần bảo đảm đời sống của người cao tuổi gặp khó khăn.

Tag: người cao tuổi, bảo trợ xã hội