BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Người lao động lớn tuổi có bị dừng hưởng lương hưu nếu đi làm thêm không?

09/09/2021

Chị Ngà (Thanh Hóa) có Bố là người lao động đã về hưu. Hiện nay, bố chị đang được hưởng lương hưu nhưng vì ông còn rất khỏe nên ông muốn nhận làm bảo vệ tại chung cư. Chị đã gửi câu hỏi tới Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp hỏi rằng nếu ông nhận việc làm thêm thì có bị dừng hưởng lương hưu hàng tháng không?

Về vấn đề này, Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp đã tổng hợp từ các quy định của Pháp luật và trả lời như sau:

Điều 149 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc sử dụng người lao động cao tuổi như sau:

- Khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

- Khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mà làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động.

- Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi, trừ trường hợp bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn.

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khỏe của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc

Như vậy, theo quy định hiện hành thì việc người lao động đang hưởng lương hưu nếu đi làm thêm thì ngoài tiền lương hưu người lao động sẽ nhận thêm tiền lương lương làm thêm và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật và hợp đồng lao động.