BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Những trường hợp không sinh con nhưng vẫn sẽ được hưởng chế độ thai sản

28/10/2021

Chị Hòa (Nha Trang) đã gửi câu hỏi tới Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp mong muốn được hướng dẫn về quy định hưởng chế độ thai sản đối với những trường hợp không phải là người lao động sinh con.

Về vấn đề này, Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp đã tổng hợp từ các quy định của Pháp luật và trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Như vậy, ngoài trường hợp người lao động sinh con, có rất nhiều trường hợp được hưởng chế độ thai sản, kể cả là lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Tag: Bảo hiểm xã hội, chế độ ốm đau, bệnh cần chữa trị dài ngày, chế độ thai sản