BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Quy định về thời gian thử việc đối với chức danh nghề nghiệp cần trình độ, chuyên môn kỹ thuật trung cấp

15/03/2022

Anh Hoà (Hà Nội) tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật, nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí yêu cầu trình độ trung cấp. Tuy nhiên, doanh nghiệp tuyển dụng yêu cầu anh thử việc 2 tháng và mức lương thử việc trả bằng mức lương chính thức. Anh đã gửi câu hỏi tới Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp để hỏi về việc doanh nghiệp yêu cầu thử việc trong 2 tháng và và việc trả lương thử việc cho anh như vậy có phù hợp với các quy định của pháp luật không?

Về vấn đề này, Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp đã tổng hợp các thông tin và trả lời anh như sau:

Tại Điều 25 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thời gian thử việc như sau:

Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

4. Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

Căn cứ quy định nêu trên, công việc yêu cầu trình độ kỹ thuật trung cấp thì thời gian thử việc không quá 30 ngày. Vì vậy trường hợp của anh yêu cầu thử việc 2 tháng (60 ngày) là không đúng so với quy định của pháp luật.

Đối với quy định về tiền lương thử việc, Điều 26 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Như vậy có thể thấy rằng, pháp luật chỉ quy định tiền lương thử việc ít nhất phải bằng 85% mức lương chính thức của công việc. Việc anh và doanh nghiệp thoả thuận mức lương thử việc bằng với mức lương chính thức vẫn đảm bảo quy định của pháp luật về tiền lương thử việc.

Tag: bộ luật lao động, hợp đồng, thử việc